Tuchtonderzoek tegen Fortis-rechter

Christine Schurmans, een van de Belgische rechters die de Fortis-zaak behandelde, is een briljante juriste. Maar ze heeft niet kunnen voorkomen dat er inmiddels een disciplinair onderzoek tegen haar loopt. Mogelijk heeft ze uit de schoot geklapt over de Fortis-zaak en het hof van beroep heeft daarom een tuchtonderzoek geopend.
In eerste instantie dwarsboomde ze uitspraak over de Fortis-zaak. Twee rechters vonden dat de regering-Leterme fout zat, maar zij deelde die mening niet. Ze weigerde daarom de uitspraak te tekenen en dat is al heel bijzonder. Vervolgens meldde ze zich ziek, zodat er een vervangende rechter gezocht moest worden. De uitspraak zou daardoor vertraging oplopen.
Maar inmiddels had haar man, een hoge CD&V’er, tijdens die periode over de Fortis-zaak gepraat met de kabinetschef d’Hondt. Dat is niet alleen ethisch fout, maar kan zelfs leiden tot strafvervolging.
Ghislain Londers, eerste voorzitter van het Hof van Cassatie, was verrast over deze gang van zaken. Het lijkt er op, zou zei hij in een eerste commentaar, dat Schurmans haar beroepsgeheim heeft geschonden.
Nader onderzoek volgt.