Wilders en de overhaaste generalisatie

In het kerstnummer van HP/De Tijd werd Geert Wilders gevraagd naar zijn verhouding met de media. Die is verschrikkelijk.
“Verschrikkelijk, al die journalisten in Nederland. In de Belgische krant De Standaard stond bijvoorbeeld een groot, onderbouwd artikel over hoe de moslimterroristen in de hotels in Mumbai de moslims scheidden van de niet-moslims. Maar de Nederlandse pers negeert dat. De journalisten hier zijn zo dubbelhartig.
'Ik heb daar een persoonlijk voorbeeld van. Ja, misschien moet ik u dat gewoon vertellen. Onlangs schreef een collega van u in een krant een column waarin op scherpe toon werd verklaard dat ik burgers tegen elkaar zou opzetten, haat zou zaaien en bovendien hypocriet zou zijn. De schrijver in kwestie was niet een van de minsten. Maar diezelfde persoon zat drie maanden eerder nog met tranen in zijn ogen bij mij hier op de werkkamer, omdat zijn zoontje bij hem thuis door de politie van zijn bed was gelicht.
'Om zeven uur 's ochtends, de hele straat was afgezet. Die jongen had mij met de dood bedreigd, telefonisch, via het nummer dat hij van zijn vader had. Die journalist smeekte me of ik alsjeblieft de aangifte tegen zijn zoon wilde intrekken. Dat heb ik niet gedaan.
'Diezelfde man maakt mij vervolgens in een column uit voor hypocriet en scheldt me uit voor rotte vis. Ik krijg daar nu nog kippenvel van. Moet ik zijn naam noemen? Ja, ik zal het maar doen. Het gaat om Frank Vermeulen, chef van de politieke redactie van NRC Handelsblad (sinds september dit jaar is Vermeulen redacteur op de redactie Opinie & Debat - HP/DT).' Desgevraagd liet Vermeulen weten dat Wilders een beetje overdreef.”
En verder gaf Wilders als voorbeeld de berichtgeving over Mumbai.
Analyse. Twee voorbeelden worden genoemd en daarmee worden de media weggezet als ‘verschrikkelijk’. In dit geval is er dan ook sprake van een overhaaste generalisatie. Een krant als De Volkskrant, die ooit schreef dat Wilders ontoerekeningsvatbaar is, geeft Wilders verhoudingsgewijs vaak een forum. Wilders vermeldt overal consequent die ene sneer en verzwijgt de rij complimenten die men in de Volkskrant en in mindere mate ook in andere kranten kan lezen.

© 2008 R.G.M. Ritzen