De leugen van Arnold Heertje (12/1)

In een interview in Trouw werd oud-hoogleraar Arnold Heertje gevraagd te reageren op het negende gebod: “Gij zult geen valse getuigenissen spreken tegen uw naaste.” Interessant, omdat Heertje ooit loog door te stellen dat ik een manager ben, terwijl hij wist dat ik dat niet ben.
Zijn antwoord was als volgt: “Ik ben een blootlegger. Om de wereld te verbeteren, moeten we hem eerst in kaart brengen. Dat staat, als ik het zo mag zeggen, ook niet los van het jodendom: het blootleggen van de dingen zoals ze zijn. Natuurlijk maakt mij dat kwetsbaar en niet zelden leiden mijn observaties tot hevig tumult, maar impopulariteit interesseert mij niets. Sterker nog: als mensen kwaad worden om wat ik zeg, klinkt mij dat als muziek in de oren.” Verder koketteerde hij met ‘Ik ben een onaangenaam mens’.
Analyse. Het antwoord is volstrekt irrelevant. De vraag was hoe hij omging met het negende gebod. Dat heeft niets met blootleggen te maken.