Elsevier en de irrelevante opties (11/1)

“Vindt u Wilders' PVV ook extreem-rechts?” wilde Elsevier om de een of andere reden van haar lezers weten.
Er waren waarachtig drie keuzes:
1. Ja, terecht oordeel van de Anne Frankstichting (10%, 537 stemmers).
2. Nee, Wilders stelt zich in veel zaken juist ‘links’ op (20%, 1128 stemmers).
3. Rechts of links doet er niet toe: de PVV dúrft tenminste (70%, goed voor 3883 stemmers).
Analyse. Optie 1 en 2 zijn begrijpelijk, maar Wilders gewoon rechts vinden is in de ogen van de opstellers kennelijk niet mogelijk. Met optie 3 gaat het sowieso fout. Dat de PVV durft, met een uitroepteken nog wel, is in het licht van de vraag een volstrekt irrelevante motivering. Het ging immers om de vraag of de PVV extreemrechts is.