Fennema en de persoonlijke aanval (29/1)

De wachters van het kwaad

In verreweg de meeste gevallen zijn Wilders’ uitspraken gericht tegen de Islam, stelt de politicoloog prof. Fennema (UvA). “Dat is religiekritiek die niet strafbaar gesteld mag worden. Wat opvalt bij lezing van de uitspraak van het hof is het gebrek aan rechtsfilosofische scholing bij de rechters van het hof, een mogelijk gevolg van het grotendeels afschaffen van deze discipline in de juridische opleidingen in Nederland uitspraak.”
Analyse. Als Fennema niet aangeeft waar het gebrek aan rechtsfilosofische scholing uit blijkt, dan is zijn opmerking enkel een persoonlijke aanval jegens de rechters van het hof. De opmerking die aan zijn sneer voorafgaat, biedt - strikt argumentatief gezien - onvoldoende grond om dat gebrek uit af te leiden. Het hof heeft enkel aangegeven dat een aantal uitspraken van Wilders binnen het bereik van een aantal artikelen uit het wetboek van strafrecht valt. En dat is één van de drie redenen om tot vervolging over te gaan.