Het verzinnen van een standpunt (26/1)

De PVV van Geert Wilders eiste zaterdag 24 januari 2009 een spoeddebat met minister Hirsch Ballin en Eberhard van der Laan. Inzet van het debat: de omstreden islamitische prediker Khalid Yasin moet naar de gevangenis of hij moet het land worden uitgezet. Yasin zei volgens een bericht in het AD dat Geert Wilders gegeseld moet worden voor zijn stelselmatige beledigingen van moslims en de islam. Yasin was al omstreden met uitspraken als “homoseksualiteit bestraft moet worden met de dood”, “bestaat Osama bin Laden?” en “het AIDS-virus was uitgevonden in een Amerikaanse laboratorium” en dat was de zoveelste omstreden uitspraak.
De PVV blies hoog van de toren. “Ongelooflijk”, zei PVV-Tweede Kamerlid Sietse Fritsma, “hij moet of de gevangenis in, of meteen uit Nederland worden verwijderd.”
Elsevier nam het bericht van het AD over en meldde dit gewraakte woorden in een bericht, dat leverde 300 boze reacties richting de islam in het algemeen en Yasin in het bijzonder.
Als de boze brievenschrijvers echter ook nog even op de site van het NRC gekeken hadden, lazen ze echter iets heel anders. Het AD had de woorden van de Yasin verkeerd vertaald. Hij had het over een juridische tik op de vingers. Van geseling was geen sprake. Bovendien, zo zei Yasin, staat de moslimgemeenschap er slecht voor en is het ook geen wonder dat men in Nederland spreekt over „die Marokkaanse jongeren”. Voor de vrome, fundamentalistische moslims had hij ook een boodschap: “wees niet zo vervuld van je eigen gelijk. De islam is géén religie van kluizenaars.” In dezelfde lezing parafraseerde hij John F. Kennedy: “Deze natie wil weten wat één miljoen Nederlandse moslims kunnen doen voor hun land.” De islam, stelde Khalid Yasin, is een boodschap van “tolerantie, respect en sociale hervorming”. Het is volgens hem juist de Westerse samenleving die moslims de beste mogelijkheden tot ontplooiing biedt. “Kom bij mij niet aan met die onzin dat je niet wil gehoorzamen aan de kafirs (ongelovigen)”.
Kortom, er was dus een vertaalfout gemaakt en voor de PVV was daarmee de kous af, aldus het PVV-kamerlid Fritsma.
Ook dit bericht leverde een stroom van boze reacties in Elsevier op. De teneur was nu dat Yasin een geslepen vos is, die handig over respect en tolerantie praat, maar ondertussen het tegendeel bedoelt en voorstaat.
Analyse. Het maakt dus eigenlijk niet uit wat Yasin zei en zegt. Als hij zegt dat Wilders gegeseld moet worden, dan moet hij vervolgd worden. Als hij tolerantie en respect predikt, moet hij ook geweerd worden, omdat hij een dubbele agenda heeft.