In 't Veld en de vertekening (17/1)

‘Paus vindt homoseks een grotere bedreiging voor het voortbestaan van de aarde dan de vernietiging van het regenwoud’. Dat was in een notendop de samenvatting van een toespraak van Paus Benedictus. En dat schoot een aantal mensen in het verkeerde keelgat. Het COC begon een actie om het Vaticaan zijn recht af te nemen de Verenigde Naties toe te spreken. Verhagen, minister van buitenlandse zaken, riep pauselijk nuntius Bacqué op het matje roepen om zijn ’bezorgdheid’ uit te spreken. En D66-Europarlementariër Sophie in ’t Veld riep de voorzitter van de Europese Commissie Jose Barroso op om zich openlijk uit te spreken tegen deze ’grove schending van de scheiding kerk-staat’. „De paus predikt haat”, aldus In ’t Veld.
Onjuist, meent de theoloog Bosman (UvT) in Trouw (16.1.09). Benedictus gaf uiting aan zijn zorg voor de aarde: ‘De aarde is niet slechts ons bezit dat we kunnen uitbuiten zoals we dat willen. Zij is een geschenk van de Schepper (*) en wij als de beheerders van zijn schepping, moeten de aarde respecteren”. De mens die vergeet voor de aarde te zorgen, vernietigt zichzelf, en daarmee het werk van God.’
Bosman stelt verder dat Benedictus het woord ’gender’ gebruikte. “Dit koppelt hij echter niet, zoals in de media te lezen viel, aan homo- of transseksualiteit, maar aan ongebreideld liberalisme en doorgeschoten individualisme. Als schepsel is de mens in Benedictus’ visie afhankelijk van God en niet absoluut vrij om zijn eigen zin te doen. Vervolgens haalt de paus de regenwouden erbij, die net als de mensen bescherming verdienen.”
Een handige vergelijking? Nee, meent Bosman. “De vergelijking is er misschien een beetje met de haren bijgetrokken. Maar Benedictus zegt hier niet dat homo- en transseksuelen een grotere bedreiging voor de aarde vormen dan de vernietiging van het regenwoud, zoals de homobewegingen suggereren. Benedictus roept op om de aarde en de mensen die haar bewonen te beschermen tegen elkaar en zichzelf.”
Analyse. In ’t Veld vertekende dus – kennelijk – het standpunt van de paus door het woord ‘gender’ te koppelen aan homo- of transseksualiteit in plaats van ‘ongebreideld liberalisme’.