De zielenroerselen van Berlusconi (13/2)

“Er kan amper aan worden getwijfeld dat de machtsstrijd tussen de premier en de president de werkelijke reden is voor het medeleven dat Berlusconi de afgelopen dagen plotseling voor Eluana Englaro aan de dag legde. Het was immers Napolitano die weigerde een decreet te bekrachtigen waarmee Berlusconi een uitspraak van het hooggerechtshof ongedaan wilde maken”, aldus het Commentaar (VK, 11.02.09).
Analyse. Kan er amper aan getwijfeld worden? Dat is een poging om de bewijslast te ontduiken. Dat de machtsstrijd de werkelijke reden is voor het medeleven van Berlusconi, zal toch echt bewezen moeten worden. Het medeleven van de regering-Berlusconi was de aanleiding tot het uitvaardigen van een decreet. Maar tot verbazing van Berlusconi weigerde de Italiaanse president Napolitano vervolgens zijn handtekening zetten. Die handtekening kwam pas na de orde nadat het decreet was opgesteld.