Etty en de vertekening van een standpunt (11/2)

“In de dubieuze persoon van minister-president Berlusconi beschikt de paus in Italië over een politieke plaatsbekleder. Deze vaardigde een decreet uit dat de levensbeëindiging verbood, met het argument – geloof het of niet – dat de vrouw nog vruchtbaar was.” Etty doelt in haar column op de poging van Berlusconi om via een decreet te voorkomen dat Eluana Englora zou versterven (NRC, 10.2.09).
Analyse. Berlusconi werd in de Corriere della Sera (6.2.2009) letterlijk geciteerd. Hij zei: “Eluana è una persona viva, respira, le sue cellule cerebrali sono vive e potrebbe in ipotesi fare anche dei figli.” Vrij vertaald komt het erop neer, dat Eluana een levende persoon is, die ademhaalt, waarvan de in hersenencellen leven en die zelfs kinderen kan krijgen. Met andere woorden, het gaat om een levend wezen.
Etty vertekent het standpunt van Berlusconi. Zij doet het voorkomen alsof het volgens hem alleen om de vruchtbaarheid gaat. Dat punt wordt echter volledig uit de context gelicht.