Pinto, Tillie en de vertekening van een standpunt (1/2)

“Tillie is overigens de man die onlangs op grond van ‘onderzoek’ in opdracht van de Gemeente Amsterdam tot de conclusie kwam dat we ‘nog meer thee moeten drinken’.” Prof. Pinto reageerde op de kwestie ‘Wilders’ en verwees en passant even naar een onderzoek van Jean Tillie, hoogleraar electorale politiek en adjunct-directeur van het IMES (VK, 23.1.09).
Analyse. Tillie en andere onderzoekers deden uitgebreid onderzoek naar radicaliserende moslims en wees op een aantal strategieën om radicalisering te voorkomen. En van die strategieën is in gesprek blijven. Pinto brengt dit hele onderzoek inclusief de aanbevelingen terug tot meer thee drinken, een uit het verband getrokken zinsdeel. Kortom, een (kennelijk grappig bedoelde?) vertekening van een standpunt.
(Tillie heeft zijn visie onlangs nog eens helder verwoord in het zeer toegankelijk geschreven boek ‘Gedeeld Land’ (Meulenhoff, Amsterdam 2008).)