Ellian en de kluts van Verhagen (9/3)

Het debat over de Britse weigering om Wilders toe te laten, was volgens prof. Ellian spannend en zinvol (Elsevier, 20.2.09).Verhagen, de minister van Buitenlandse Zaken, was volgens de Leidse hoogleraar, net als het gehele CDA de kluts kwijt. “Verhagen is het oneens met de Britten. Toch was Verhagen van mening dat het hier om de Britse openbare orde ging. Volgens Verhagen ging het hier niet om de vrijheid van meningsuiting. Kamerleden hadden hier terecht opgemerkt dat Wilders toch niet werd geweigerd wegens zijn kapsel. Nee. Het ging om zijn opvattingen.”
Analyse. Een curieuze passage. Verhagen is het oneens met de Britten, maar toch is hij van mening dat het om de openbare orde gaat. Wat daar vreemd aan is, snap ik niet. Men kan het oneens zijn met het standpunt van de Britse regering om Wilders te weigeren en tegelijkertijd van mening zijn dat de openbare orde in het geding is. Verhagen meent dat de bedreiging van de Britse openbare orde niet van dien aard is dat Wilders geweigerd had mogen worden.