Etty versus Mees & Benzakour (30/3)

Elsbeth Etty is onzuiver in haar kritiek op het artikel 'De fabeltjes over meisjesbesnijdenis', vinden Mees & Benzakour. “Natuurlijk vinden ook wij meisjesverminking weerzinwekkend. De portee van ons artikel betreft echter iets anders, namelijk dat de ronkende mediaberichten in geen verhouding staan tot de alledaagse Nederlandse werkelijkheid en dat de 'keiharde aanpak' van PvdA-staatssecretaris Bussemaker in de eerste plaats lijkt ingegeven door electorale overwegingen.”
Wat schreef Etty dan (NRC, 24.3.09)? “Heleen Mees en Mahommed Benzakour keerden zich vorige week in NRC Handelsblad tegen maatregelen van staatssecretaris Bussemaker om besnijdenis van meisjes te voorkomen. Volgens hen is haar optreden alleen maar bedoeld om de islam in een kwaad daglicht te stellen. „Hoe graag bepaalde politici het ook anders willen zien, clitoridectomie en infibulatie (dichtnaaien van de schaamlippen) vormen geen islamitisch gebruik.” Nou en? Moet het daarom niet verboden en bestreden worden? Ach, volgens Mees en Benzakour komt het helemaal niet zo vaak voor en wil de staatssecretaris alleen maar in de voetsporen treden van Ayaan Hirsi Ali (door Benzakour eerder als „erogeen geamputeerde VVD’er” betiteld).”De twee auteurs betogen volgens Etty dat het in de Koran vastgelegde recht op seksuele satisfactie van de vrouw voldoende garantie biedt tegen het uit oude culturen overgeleverde gebruik islamitische meisjes genitaal te verminken. “Wat zij niet begrijpen is dat het Bussemaker niet om een aanval op de islam gaat, maar om de verminking zélf, die uit identieke bronnen voortkomt als de maagdelijkheidsdwang en alle andere strijdwijzen tegen vrouwelijke promiscuïteit”, meent Etty. “Wie zich daartegen verzet is kennelijk anti-islam en dat mag niet.”
Analyse. Volgens Mees & Co is meisjesbesnijdenis geen islamitisch gebruik. “Nou en? Moet het daarom niet verboden en bestreden worden?”, vraagt Etty zich af. Maar Mees & Co stellen helemaal niet dat het niet verboden en bestreden moet worden. Zoals zij zelf zeggen gaat het om iets anders: “Natuurlijk vinden ook wij meisjesverminking weerzinwekkend. De portee van ons artikel betreft echter iets anders, namelijk dat de ronkende mediaberichten in geen verhouding staan tot de alledaagse Nederlandse werkelijkheid en dat de 'keiharde aanpak' van PvdA-staatssecretaris Bussemaker in de eerste plaats lijkt ingegeven door electorale overwegingen.” Dat laatste is dan weer een persoonlijke aanval jegens Bussemaker, maar feit blijft dat Etty het standpunt van Mees & Co vertekent.
Overigens zijn Mees & Co een stuk genuanceerder dan in hun reactie op Etty. Zij stellen dat als besnijdenis gekoppeld wordt aan de islam, het moeilijker wordt om die praktijk te bestrijden. Afrikaanse vrouwen die tegen de besnijdenis zijn, lopen namelijk daardoor de kans om als afvalligen te worden gezien. Ze worden uit de gemeenschap gezet.
De twee auteurs betogen volgens Etty dat het in de Koran vastgelegde recht op seksuele satisfactie van de vrouw voldoende garantie biedt tegen het uit oude culturen overgeleverde gebruik islamitische meisjes genitaal te verminken. Die bewering staat nergens in het betoog. Mees & Co stellen alleen dat die praktijk losstaat van de Islamitische leer.
Het gaat evenmin om het punt dat kritiek op de besnijdenis niet mag omdat dit anti-islam is, zoals Etty - alweer - ten onrechte stelt.
De conclusie dat de kritiek van Etty ‘onzuiver’ is, lijkt me volstrekt terecht, behalve waar het gaat om Spotvogel, het boek van Bouazza. Deze schrijver, zo merkt Etty terecht op, snijdt het thema 'meisjesbesnijdenis' helemaal niet aan.