Gastblog van Karel Frielink: Wouter Bos en de wens die de vader van de gedachte is (4/3)

De Prooi” van Jeroen Smit heeft veel opzien gebaard. Het boek schetst een ontluisterend beeld van het (niet) functioneren van het bestuur en de raad van commissarissen van ABN AMRO Bank.

Minister van Financiën Wouter Bos heeft het boek ook gelezen. In zijn blog op de website van de PvdA schrijft hij: “Ter ontspanning ben ik DE PROOI van Jeroen Smit over opkomst en ondergang van ABN Amro gaan lezen. Vanaf nu verplichte kost voor alle Financiën ambtenaren die zich met de toekomst van die bank bezig houden. En voor Gerrit Zalm. En als er zich nog ooit hier een bankier of een baas uit het bedrijfsleven durft te melden die geringschattend durft te doen over de kwaliteit van de besluitvorming in politiek en overheid en hoog opgeeft over ratio en strategie in het bedrijfsleven......ik zal ze met dat boek in de hand het pand uitwerken want het is werkelijk ten hemel schreiend wat een onvermogen en chaos je in dat boek honderden pagina's achter elkaar tegen komt. Kortom, heel ontspannend! “

De Minister trekt twee algemene conclusies. De eerste is dat het met de kwaliteit van de besluitvorming in de politiek en bij de overheid wel snor zit. Hij geeft immers aan kritiek daarop niet te accepteren, waarbij hij zich op “De Prooi” beroept. Of Wouter Bos gelijk heeft weten we niet. Wat we wel weten is dat deze conclusie niet gebaseerd kan zijn op het boek van Jeroen Smit. De wens is hier bij de Minister de vader van de gedachte.

De tweede conclusie van Wouter Bos is dat het (in vergelijking met de politiek en de overheid) nogal zwak is gesteld met ‘ratio en strategie in het bedrijfsleven’ (dus niet alleen bij de ABN AMRO Bank). Een dergelijke conclusie van algemene strekking is niet op basis van het boek te trekken. Maar als behalve naar “De Prooi” ook wordt gekeken naar de berichtgeving in diverse media in binnen- en buitenland alsmede naar andere boeken over tal van grote affaires, dan is het plaatsen van vraagtekens bij de kwaliteit van de besluitvorming in het bankwezen en bedrijfsleven zonder meer op zijn plaats. Maar bij de ‘redeneerkunst’ van de Minister moeten ook vraagtekens worden geplaatst.

Karel Frielink