Heertje en de inconsistentie (6/3)

Truijens schreef met instemming over de conclusie van de commissie-Rinnooy Kan: “het niveau van de docenten moet omhoog; academici moeten weer behoorlijk worden betaald” (Volkskrant, 24.2.09).
Heertje is hier lovend over (RTLz, 4.3.09). “Terecht wil Aleid Truyens van de nood van de kredietcrisis een deugd voor het onderwijs maken door de toestromende academici rechtstreeks op niveau te salariëren.”
Maar toen de hoogleraren Wim Groot en Henriette Maassen van den Brink in De Volkskrant van 9 augustus 2007 een zelfde soort pleidooi hielden, kregen ze van Heertje de wind van voren: “Het idee dat wij betere leraren krijgen, indien wij de salarissen verhogen is grotesk.” Een kwestie van blikvernauwing, beet Heertje de beide hoogleraren op 3 september 2007 in Trouw toe (in een artikel dat overigens bijna identiek was aan het stuk in de Volkskrant).
Analyse. Heertje meet met twee maten. Weinig consistent.
.