Heijman en het ontduiken van de bewijslast (26/3)

De Europese economie stagneert en in veel landen van de EU is zelfs sprake van een krimpende productie, zoals in Nederland. In de Verenigde Staten stimuleert de regering de economie door meer uit te geven, maar in Europa wordt er veel te weinig gedaan, meent Wim Heijman, hoogleraar Regionale Economie in Wageningen. Wil men het economisch herstel versnellen, dan moet men volgens Heijman ook in Europa een actief begrotingsbeleid voeren. “Alleen een gezamenlijke inspanning van alle eurolanden kan soelaas bieden.”
Op dit moment is er geen sprake van een gecoördineerd Europees begrotingsbeleid. Daardoor is de Europese economie volstrekt afhankelijk geworden van het economisch herstel elders in de wereld, met name in de VS.
“Het zal duidelijk zijn dat de geschetste situatie niet gewenst is”, aldus Heijman.
Analyse. “Het zal duidelijk zijn….”? Deze opmerking valt in de categorie ‘het ontduiken van de bewijslast’. Heijman heeft wel degelijk wat uit te leggen. Sommige economen zijn namelijk van mening dat er helemaal geen maatregelen moeten worden genomen. En eurosceptici kunnen wijzen op de overschrijdingen van het stabiliteitspact, enkele jaren geleden. Toen Zalm destijds op de harde afspraken wees, werd hij door zijn Duitse en Franse collega’s weggehoond. Duitsland en Frankrijk lapten de afspraken gewoon aan hun laars om de doodeenvoudige reden dat die hen – op nationaal niveau – even niet goed uitkwam. Welke garantie biedt Heijman dat een Europees begrotingsbeleid in eerste instantie niet gewoon een handig vehikel wordt van de Franse en Duitse nationale belangen? Kortom, zo duidelijk is het niet.