Het CD&V ontmaskerd? (15/3)

Deed Servais Verherstraeten zijn werk in de onderzoekscommissie goed? Hij was één van de leden die moest onderzoeken wie wat gezegd had in de Fortisbank-affaire. Het gaat daarbij om de vraag of de politiek de rechterlijke macht onder druk had gezet om te voorkomen dat de deal tussen de Fortisbank en het Franse BNP in de prullenbak zou verdwijnen.
Deed Verstraeten wat hij moest doen of was hij uit om de politici Leterme en Vandeurzen, partijgenoten van Verherstraeten, wit te wassen? Leterme, voormalig premier, en Vandeurzen, voormalig minister van justitie, hadden naar aanleiding van deze kwestie eind 2008 hun ontslag aangeboden bij de koning.
Jean-Marie Dedecker, oud-judoca en lijsttrekker van Lijst Dedecker, mocht het antwoord geven op de Vlaamse televisie (12.3.09). Hij was lovend over Verherstraeten. Nog voor dat de interviewster stijl achterover kon vallen, voegde hij er fijntjes aan toe dat Verherstraeten zijn partijgenoten keurig uit de wind had gehouden en dat die opzet geslaagd was. Daarmee gaf hij op subtiele (?) wijze nog eens zijn visie op de werkzaamheden: die waren in zijn ogen vanaf de eerste minuut meer dan verdacht.
Kom dan met bewijzen, beet Verherstraeten hem toe en voegde er meteen aan toe dat hij, Dedecker dus, die niet had.
Eén dag eerder schreef Marc Hooghe, hoogleraar politieke wetenschappen (KU Leuven), dat de CD&V-leden van de commissie er op gebrand waren om hun eigen ministers wit te wassen (DS, 11.3.09). Verherstraeten mag dan wel veel lof ontvangen voor zijn ondervragingstechniek, maar hij miste dossierkennis. In elk geval was de dubbele agenda van de CD&V-leden opvallend.
Analyse. Maakten Dedecker en Hooghe zich schuldig aan een persoonlijke aanval? Ja, want allebei verzuimden ze hun beschuldiging te onderbouwen met enig bewijs. De vraag is dan of het redelijk is zo’n bewijs te eisen? Kan zoiets bewezen worden? Het antwoord is bevestigend. In De Standaard werd dat bewijs namelijk wel geleverd. Verherstraeten, zo stond de Vlaamse kwaliteitskrant, paste zijn scherpe ondervragingstechniek selectief toe. Alleen daar waar CD&V er beter van kon worden, was Verherstraeten scherp. Toegegeven, de toevoeging “…leek het…” ondermijnde de kritiek weer enigszins. Leek het alleen maar zo?
De andere CD&V-ers, Becq en Kindermans, leverden geen bijdrage die van belang was, aldus Samyn en Verschelden.