Mees en de grijze, duffe mannetjes (21/3)

New York vanaf de 78e van de Empire State Building
.
Een landelijk dagblad organiseert komend najaar een congres over de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs - negen vrouwen doen het woord. Het lijkt me uitgesloten dat de deelnemers aan dat congres op die manier iets zullen opsteken van het wel en wee van het onderwijs.
De kans is groot dat u wellicht verontwaardigd bent over deze politiek incorrecte alinea. De stelling wordt niet toegelicht en een of andere context ontbreekt.
Een en ander schijnt anders te zijn als de auteur een vrouw is, die in het deftige NRC slordig opgebouwde en in de regel slecht onderbouwde columns schrijft. Dan is het een gewaagde provocatie van de dekselse Heleen Mees, die aan de grijze, duffe mannetjes een paar speldenprikjes uitdeelt.
“Deze krant organiseert komend najaar een reis naar The Big Apple met prominente sprekers - negen blanke mannen van middelbare leeftijd. Het lijkt me uitgesloten dat de deelnemers aan de reis op die manier iets zullen opsteken van het leven in mijn stad.” Met deze alinea, die nauwelijks een relatie heeft met de rest van haar stuk, eindigde Mees haar column (NRC, 20.3.09). Wat er mis is met het programma, ontgaat mij overigens volledig. Kennelijk is het gegeven dat de sprekers penisdragend zijn in de ogen van Mees een absolute garantie voor falen. (Oordeel zelf maar.)