Benzakour en het ontduiken van de bewijslast (26/4)

Ook Benzakour mocht zijn zegje doen op de tv-programma ‘de leugen regeert’ (10.4.09). Er zijn geen harde cijfers over meisjesbesnijdenis, stelt Benzakour, dus “er is een grote kloof aan het ontstaan tussen het beeld wat we hebben en de werkelijkheid” (28:10). Als er geen harde cijfers zijn, kan hij die bewering niet maken. Als we niet weten wat er werkelijk speelt, weet je ook niet of er een kloof tussen ‘beeld’ en ‘werkelijkheid’ bestaat.
Vervolgens beweert hij dat meisjesbesnijdenis in Nederland niet voorkomt (30:05). De bewijslast ligt volgens hem "bij degene die de eerste suggestie wekt". Ook dat is onjuist. Wie stelt, bewijst. Als Benzakour stelt, dat meisjesbesnijdenis niet voorkomt, moet ook hij, net als Bussemaker, bewijzen dat dit zo is.