Heertje en de contradictie (1/5)

Emeritus hoogleraar Arnold Heertje mag overal komen uitleggen hoe de wereld economisch in elkaar zit. Reden voor de Volkskrant om hem interviewen. Zoals gebruikelijk bij Heertje wordt er eerst even beschaafd gescholden. Deze keer op de politici die zich achter rekensommen verschuilen. Zij doen dat “vanwege een intellectueel tekort. Het is pure domheid.”
Oordelen over welvaart zijn subjectief van aard. “Je kunt als econoom nooit zeggen: 'U heeft een hoger inkomen, dus uw welvaart is hoger.' Misschien heeft u er wel heel veel nieuwe behoeften bij gekregen waardoor de vooruitgang teniet wordt gedaan. Misschien wilt u wel ineens een heel duur schilderij kopen. Ik kan ook geen mensen met elkaar vergelijken. Als twee mensen hetzelfde inkomen hebben, is hun welvaart dan gelijk? Ik zou het niet weten'.”
Verderop in het interview stelt Heertje dat het verschrikkelijk is om werkloos te raken. “Maar een deel van die mensen die werkloos wordt, had echter helemaal geen zinvol werk.”
Analyse. Heertje maakt zich schuldig aan een contradictie: enerzijds kan een econoom geen oordeel vellen over iemands welvaart, omdat oordelen over welvaart subjectief zijn. Maar anderzijds velt Heertje wel degelijk een oordeel over zinvolheid van werk. Maar hoe zinvol iemands werk is, is ook een subjectief oordeel.