Loth en de slapende rechter 2 (27/5)

“Een mislukt boek” was de kwalificatie van voormalig hoogleraar Marc Loth over het boek ‘De slapende rechter’ van Wagenaar, Van Koppen en Israels (NJB-blog). Loth, momenteel raadsheer is, vraagt aandacht “voor het fenomeen dat – juist vanuit psychologisch gezichtspunt – wijsheid achteraf echt iets anders is dan zelf voor de opgave staan om over bewijs te oordelen. Wie dat over het hoofd ziet, stelt zich op als de beste stuurman die per definitie aan de wal staat.”
Analyse. Loth maakt zich schuldig aan een enigszins verbloemde persoonlijke aanval met zijn ‘beste-stuurman’-opmerking.
Overigens heeft Van Koppen destijds met zijn boek over de Schiedammerparkmoord zijn kop aangetoond dat de bewijsvoering in de zaak van Kees B. niet deugde op het moment dat de echte dader, Wik H,, nog niet was opgepakt. Kortom, geen wijsheid achteraf, maar vooraf. De commissie-Posthumus bevestigde later Van Koppens analyse op zowat alle punten.