Mees en alweer een persoonlijke aanval (25/5)

Russell Shorto: onwaarachtig en duidelijk een passant die zich geen zorgen hoeft te maken over Nederland. Met deze persoonlijke aanval bekritiseert Heleen Mees de Amerikaanse historicus, die zich onlangs in de ogen van Mees te positief uitliet over de Nederlandse verzorgingsstaat (NRC, 22.5.09).
Nederland kent sinds 2000 een explosie aan politiek geweld: de moord op Fortuyn en Van Gogh, de doodsbedreiging aan Ayaan in de brief op het lichaam van Van Gogh en Karst T. die het op de koninklijke familie voorzien had. En dat heeft, zo gaat Mees verder, alles te maken met de Nederlandse verzorgingsstaat.
Wie, zoals Shorto, het politieke geweld buiten beschouwing laat, is onwaarachtig.
Analyse. De explosie aan politiek geweld bewijst Mees aan de hand van de vier voorvallen: Van Gogh en de doodsbedreiging aan het adres van Ayaan vallen onder die categorie. Maar wat de verzorgingsstaat te maken heeft met Kars T. en de moord op Fortuyn, maakt Mees niet duidelijk.