Vanvelthoven versus Leterme (4/5)

Peter Vanvelthoven, de Belgische Wouter Bos

Ontspoorde Leterme (CD&V) of ontspoorde Vanvelthoven (SP.A) april 2008 met De Standaard én Phara in de slipstream? Zie de video.
Phara deed verontwaardigd, maar ze maakte zich volgens Leterme schuldig aan een onjuiste vergelijking. Ze vergeleek de uitgaven voor experts die in het verleden gedaan zijn met het bedrag dat op de nieuwe begroting staat. Wat ze had moet doen, is de begroting van het kabinet Verhofstadt 3 moeten vergelijken met de begroting van het kabinet Leterme 1. Aldus Leterme. En Vanvelthoven beschuldigde hij vervolgens van leugens.
Maar vervolgens bleek dat er wel degelijk een fout was gemaakt bij de opmaak van de begroting. Er was wel sprake van een explosieve groei van de budgetten bij de experts. De kostprijs van de experts bleek namelijk tweemaal in de begroting te zijn ingeschreven omdat de enkele bevoegdheden van ministeries in Verhofstadt 3 anders geregeld waren dan in Leterme 1. Dat levert al gauw een verschil op van anderhalf miljard euro. Volgens de Tijd erkende Yves Leterme de fout.
Analyse. Vanvelthoven maakte zich, als ik het goed zie, schuldig aan de drogreden van de onjuiste vergelijking, want hij vergeleek de bestede uitgaven met de geplande begroting. (Ik maak namelijk nergens uit op dat hij enkel de gereserveerde bedragen met elkaar vergeleek. Anderzijds: Vanvelthoven werkte bij de VUB bij een fiscaal onderdeel van de rechtenfaculteit en als voormalig federaal minister kent hij de begrotingstechniek).
Maar Leterme zag de dubbele boeking over het hoofd en maakte zich schuldig aan een persoonlijke aanval richting Vanvelthoven.