Bosma over het demoniseren van De Beus (15/6)

“De hooggeleerde professor demoniseert”, meent PVV-Kamerlid Bosma. De boodschap van Jos de Beus, hoogleraar politieke theorie (UvA), in het tv-programma Buitenhof, is Bosma in het verkeerde keelgat geschoten.
“Er staan onwaarheden in het verhaal. Zo schrijft de man dat de PVV kritische journalisten bedreigt met geweld. En dat wij niet trots zouden zijn op iemand die is gesneuveld in Uruzgan. Bizarre teksten. Beide niet waar.”
Het demoniseren is op zich niets nieuws, meent het PVV-Kamerlid. “De leugens over de PVV vliegen je in de media om de oren. Wat wel schokkend is, is de ondertekening van het artikel in de Volkskrant. De krant gunt deze man een aura van onafhankelijkheid en neutraliteit met onder het stuk: 'hoogleraar politieke theorie'. Als die functie de drijfveer was geweest van zijn epistel, was hij wel met een onderzoeksvoorstel gekomen. En had hij wel voetnoten gebruikt om zijn twee meest bizarre claims te verantwoorden: de waanzinnige mededeling dat de PVV journalisten bedreigt en niet trots is op omgekomen soldaten.”
De Beus heeft nog meer op zijn kerfstok. “Wat hij verzwijgt, is de ware reden van zijn hysterische tirade: hij is de ideoloog van de PvdA! Hij schreef zelfs het verkiezingsprogramma van die partij en selecteerde kandidaten. De Beus is niet een neutrale waarnemer, nee, hij is dus een van de veroorzakers van de problemen waar Nederland zo zijn buik vol van heeft. Hij en zijn PvdA-vriendjes hebben de verpaupering en islamisering zelf georganiseerd. Willens en wetens. En ze zijn er nog trots op ook. Door een miljoen moslims naar Nederland te halen, menen zij hun vermeende morele superioriteit te bewijzen. Zij zijn geen racistische tokkies, maar kosmopolieten, vrijzinnigen en grote denkers die recht hebben op een standbeeld - vinden ze zelf.”
De Beus staat model voor alles wat links is: “de linkse kerk heeft niets meer.”
Analyse. Een merkwaardig artikel. We zullen de claims één voor één bespreken.
1. “En dat wij niet trots zouden zijn op iemand die is gesneuveld in Uruzgan.”
Onwaar, meent Bosma. Brinkman (PVV) kreeg bij Pauw & Witteman (17:50) de vraag voorgelegd of hij een gesneuvelde Nederlandse militair met een moslimachtergrond, die zijn leven in Afghanistan heeft gegeven, liever niet in het leger zag. Zijn antwoord was helder: “hij heeft een dubbele nationaliteit en daar zijn we tegen”. Wittemans tegenwerping - “hij is bereid zijn leven te geven” – bracht Brinkman niet op andere gedachten.
Of De Beus hieraan dacht bij zijn opmerking, weet ik niet.
2. “Het demoniseren is op zich niets nieuws”.
Dat is een mythe die in de Volkskrant al eerder door Martin Sommer, redacteur van de Volkskrant, werd verkondigd: “Er gaat geen opiniestuk voorbij of Wilders wordt afgeschilderd als idioot, krankzinnig of ontoerekeningsvatbaar” beweerde hij (4.4.08). Aantoonbaar onjuist. Ooit werd Wilders in een hoofdredactioneel commentaar ‘verminderd toerekeningsvatbaar’ genoemd (inderdaad dezelfde Wilders van ‘knettergek’, ‘beroepslafaard’, ‘draaikonten’ etc.).
Maar welk beeld komen we verder in deze krant tegen? In de periode juli 2008 tot december 2008 verschenen er in deze krant ruim 146 artikelen over hem, maar van een of andere sneer was zelden of nooit sprake. In de journalistieke bijdragen was geen morele veroordeling te vinden, maar wel konden dat Geert Wilders, “als PVV-leider toch niet vies van een aanvalletje op het establishment, statesmanlike Bos ruim baan” geboden had om in de kredietcrisis zijn beleid te maken.
In de opiniebijdragen in deze krant is het beeld van en over Wilders zelfs duidelijk positief. Boutellier, directeur van het Verwey-Jonker Instituut: “Hij verwijst naar een reële mogelijkheid van haat, blind geweld of weldoordachte terreur tegen de westerse decadentie”. Marcouch: Wilders' angst reëel is. Het leek als Marcouch in bescherming wilde nemen, schreef arabist Admiraal later. En ook Martin Bril wilde wel kwijt dat Wilders een (of ander) punt had.
En in de affaire over het gesprek met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) koos Fenema, hoogleraar etnische verhoudingen, onomwonden partij voor Wilders: hij is “door het kabinet belazerd”. Columniste Nausicaa Marbe deed er nog een schepje bovenop: Wilders is betrouwbaarder dan Balkenende en “is altijd ad rem”. En de psycholoog Moorkamp wist bijna een jaar geleden te vertellen dat een aantal opinieleiders het wel degelijk eens is met de standpunten van de PVV. Zij komen daar alleen niet voor uit omdat ze bang zijn voor hun reputatie, aldus Moorkamp.
Dat Wilders een eeuwenoude traditie van tolerantie om zeep hebben geholpen, werd door hoogleraar Mijnhardt grondig onderuitgehaald in een interview in de Volkskrant.
Ook in andere kranten komt Wilders er bepaald niet slecht vanaf. Politicoloog Krouwel (VU) meent dat hij echt op alle fronten wint en er voortdurend in slaagt de hele pers achter zich aan te krijgen (Trouw). Hij roemt hem om zijn moed. “Het lukt de gevestigde partijen niet om Wilders ook maar één moment aan het wankelen te krijgen.” Linschoten (VVD) was niet te beroerd om zijn oud-fractiegenoot in het NRC nog even door het slijk halen, maar één ding bleef overeind: “Wilders is slim”. Staal en Stokmans (NRC): Wilders oogst tegenstanders bewondering oogst voor zijn politieke talent om de aandacht te trekken. Elsevier-hoogleraar Ellian: “Wilders is een echte democraat”. Hoogleraar Rob van Wijk (Trouw): (tot voor kort) dacht hij dat Wilders een slimme politicus was. Bas Heijne, toch niet echt een Wildersadept, over Wilders obsessie met de islam: het “geeft hem nog geen ongelijk.” Zelfs in het buitenland - bijv. Doornhaert in de Standaard - werd er nog een lansje voor hem gebroken.
De hoeveelheid onbeschofte bejegeningen jegens Wilders, die Zwagerman in zijn pamflet (Hitler in de polder) kon oprakelen, weegt absoluut niet op tegen de bovenstaande lofuitingen.
Uiteraard waren er ook negatieve kwalificaties, maar die zijn niet exclusief gereserveerd voor de PVV. Neem bijvoorbeeld Wouter Bos: zijn gedrag duidt op het borderlinersyndroom (Tonkens); hij geeft “expliciet de voorkeur aan een middelmaat van een nog iets lager gehalte” (Fresco).
3. De Beus “is de ideoloog van de PvdA”.
Bij de laatste verkiezingen stemde De Beus CDA. Weliswaar een proteststem, maar toch.
4. “Hij en zijn PvdA-vriendjes hebben de verpaupering en islamisering zelf georganiseerd. Willens en wetens. En ze zijn er nog trots op ook.”
Was De Beus ooit minister van iets?
5. De Beus onderbouwt zijn bewering niet.
Een column is geen wetenschappelijk betoog. Los daarvan zou Bosma naar zijn eigen maatstaven gemeten zijn bewering dat de media de PVV altijd al demoniseren, ook moeten onderbouwen (zie punt 2). (Strikt genomen hoeft ook Bosma dat niet; dat wordt anders als hij die onderbouwing desgevraagd weigert te geven.)

Kortom, een merkwaardig betoog.