Etty over Rutte (5/6)

In het kader van de Europese verkiezingen toonde de rechts-extreme Nationale Partij in Tsjechië een tv-spotje met kinderrijke zigeunergezinnen en teksten als ‘uw belastingen, hun toekomst!’ en ‘Weg met de parasieten!’. Dit mondde volgens NRC-columniste Etty uit in een pleidooi voor de ‘eindoplossing’ van dit vraagstuk, de Endlösung (NRC, 2.6.09).
“Men onderzoekt nu in Tsjechië de mogelijkheid tot een verbod van die partij. Aan de VVD de vraag of zij het omstreden tv-spotje wil opnemen in haar ‘vrijdenkersruimte’ in de Tweede Kamer, samen met de Holocaustontkenning van bisschop Williams.”
Analyse. De vrijheid van meningsuiting moet in de ogen van Rutte en Nicolaï worden beperkt als er sprake is van geweld. De makers van dat spotje, zoals Etty het beschrijft, lijken dat geweld wel degelijk te beogen. De retorische vraag van Etty of de VVD het omstreden spotje op te nemen in de ‘vrijdenkersruimte’ is feitelijk gewoon een vertekening van het standpunt van Rutte en Nicolaï.