Harde cijfers over explosieve groei van geweld (19/6)

In het rapport ‘Geweld tegen gezagsdragers’ van de Universiteit Utrecht staat dat “de ‘werkelijke’ aard en omvang van het probleem lastig hard te maken is; cijfers blijken niet eenduidig en de interpretaties van die verschillende cijfers strijden om voorgang. (…). De ernst van deze incidenten lijkt toe te nemen, aangezien het aantal incidenten met letselschade toeneemt. ” (p. 66)

In Elsevier stond het volgende:
Afgelopen maandag stelden onderzoekers van de Universiteit Utrecht al dat geweld tegen gezagsdragers in Utrecht steeds ernstigere vormen aanneemt. In 2007 werd 72 keer melding gemaakt van incidenten met letsel. In 2008 liep dit op tot 118.

In het NRC (15 juni 2009) stond het volgende:
Het aantal geweldsincidenten tegen gezagsdragers neemt niet noemenswaardig toe, maar de ernst ervan wel. Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit Utrecht in een vandaag gepresenteerd rapport. In 2004 was in de regio Utrecht sprake van 104 incidenten, tegen 118 vorig jaar.

In Trouw (16 juni 2009) stond het volgende:
Uit cijfers van de politie blijkt dat er in 2008 118 keer melding werd gemaakt van een incident met letsel. In 2007 waren er 72 meldingen. Politieagenten liepen onder meer een gebroken neus, gescheurde kniebanden en een gebroken kuitbeen op tijdens hun werk. Bestrijding van excessieve incidenten moet voorrang krijgen, staat in het rapport.

In de Telegraaf (15 juni 2009) stond het volgende:
Het geweld tegen gezagsdragers in Utrecht wordt ernstiger. Dat stellen onderzoekers van de Universiteit Utrecht maandag in het rapport 'Geweld tegen gezagsdragers'. Gezagsdragers zijn politiemensen en politieke bestuurders.
Uit cijfers van de politie blijkt dat er in 2008 118 keer melding werd gemaakt van een incident met letsel. In 2007 waren er 72 meldingen. Volgens de onderzoekers wordt het geweld steeds heftiger. Politieagenten liepen bijvoorbeeld een gebroken neus, gescheurde kniebanden en een gebroken kuitbeen op tijdens hun werk.

Analyse. De nuances dat de ernst ‘lijkt’ toe te nemen en dat de ‘werkelijke’ aard en omvang van het probleem lastig hard te maken is, vinden we in geen enkel nieuwsbericht terug. Daarin worden de conclusies als eenduidig en helder gepresenteerd. Ten onrechte, zoals uit het rapport zelf blijkt.