Heertje en het intellectuele tekort (14/6)

“In elke wetenschap steken warhoofden soms de kop op”, ment voormalig hoogleraar Arnold Heertje (RTLz). “De economie is op die regel geen uitzondering. Meestal gaat het om mensen die moeite hebben met een consistente, heldere redenering en met uitgangspunten van het vakgebied.” Dit keer is Jeroen Hinloopen het mikpunt van Heertje.
Hinloopen wordt weggezet als een docent economie aan de lerarenopleiding van de Universiteit van Amsterdam, die de bekentenis zou hebben gedaan dat hij geen idee heeft wat met welvaart wordt bedoeld.
Analyse. Dat Hinloopen hoogleraar is, vermeldt Heertje niet. Maar belangrijker is het gegeven dat iedereen die een standpunt verkondigt dat haaks staat op dat van Heertje, per definitie een warhoofd is of een enorm intellectueel tekort vertoont. Daarmee is zijn kritiek verworden tot een retorisch kunstje.