De kunst van het achteraf-voorspellen (28/6)

Alle terroristische aanslagen zijn makkelijk voorspelbaar, meent journalist Ko Colijn. Met terugwerkende kracht geeft hij een hilarisch overzicht van allerlei aanslagen die te 'voorspellen' waren (Vrij Nederland).

Invasie van Saddam Hoessein in Koeweit: 2 augustus 1990. Dat was de datum waarop Amerika in 1776 de onafhankelijkheidsverklaring ondertekende.

Operatie Desert Storm, waarmee Koeweit vervolgens bevrijd zou worden: 16 januari. Want a). het moest uiterlijk in januari plaatsvinden, want anders zou de grootste militaire operatie sinds de Tweede Wereldoorlog, waarvoor de experts drie maanden hadden uitgetrokken, wegsmelten in de Iraakse zomerhitte; b). het moest bij het volle maan zijn, want dat is prettig voor de piloten.

Elf september
: vond natuurlijk plaats op 9/11. 911 is het Amerikaanse alarmnummer.
De vergeldingsoorlog tegen het talibanbewind: 7 oktober, want dat is de Dag van de Maagd van de Rozenkrans, waarop de Ottomaanse vloot bij Lepanto in 1571 door de Spaans-Venetiaans-pauselijke vloot onder Don Juan van Oostenrijk werd verslagen.

De militaire overwinning op de taliban: 7 december 2001. Dat viel precies zestig jaar na Pearl Harbor.

Operatie Iraqi Freedom: 20 maart. Toen had Albert Einstein zijn relativiteitstheorie geopenbaard en was Napoleon uit Elba naar Parijs teruggekeerd.

De politieke steun van het kabinet-Balkenende aan Iraqi Freedom: dat was op de dag af 301 jaar na de oprichting van de Vereenigde Oostindische Compagnie.

Metro-aanslagen in Madrid: 11 maart 2004. Dat was 911 dagen na de aanslagen van 9/11 (bleek weliswaar 912 dagen te zijn, want Bin Laden en zijn club hebben geen boodschap aan schrikkeldagen); precies dertig maanden na nine-eleven; en c). dat was de leeftijd waarop het lievelingsneefje van Bin Laden voor het eerst de woorden Al-Qaida uitsprak.

Al-Qaida-aanslag op de Londense metro: 7 juli 2005. Dat was een dag na de bekendmaking dat Londen de Olympische Spelen 2012 zou gaan organiseren. Het viel ook mooi samen met de dag dat de G8-regeringsleiders onder Blairs voorzitterschap in Schotland bijeenkwamen.

De eerste Noord-Koreaanse atoombom: 9 oktober 2006. Dat was op de ochtend dat de Japanse premier Abe een bezoek aan Seoel bracht om over de Noord-Koreaanse dreiging te spreken en de Veiligheidraad stemde over de benoeming van Zuid-Koreaan Ban Ki-moon tot secretaris-generaal van de VN.

Analyse. Inderdaad, alles is (achteraf) te voorspellen. Ik blijk bij nader inzien ook een briljante achteraf-voorspeller te zijn. Kijkt u even mee?
De moord op Kennedy: 22 november 1963. Achteraf dus ook wel voorspelbaar. Laten we eens op '22 november 1863' googelen. Die dag staat bekend als het hoogtepunt van de Chattanooga-campagne in de Amerikaanse burgeroorlog. Generaal William T. Sherman versloeg de Confederalen. Verder levert het jaar 1863, dus honderd jaar voor 1963, de 'American Civil War Battle in Gettysburg (Pennsylvania)' op. Klinkt ook aardig. Wie voor het getal '200' gaat, krijgt de volgende hit: in 1763 eindigde de Zevenjarige Oorlog met de Vrede van Parijs: Frankrijk raakte onder meer haar koloniën in Noord-Amerika kwijt. Twee honderd jaar later raakt de V.S. haar president kwijt.
Om dit te voorspellen was ik welgeteld 4 minuten en 36 seconden kwijt. Wellicht denkt u dat dit aan mijn briljante geest ligt, maar ik vrees dat dat niet de verklaring is. Terugredenerend is er namelijk altijd wel een voorval dat op een verbluffende wijze samenhangt met een ander voorval.
Het kunstje is simpel. Varieer het jaartal (100, 200 of 300 jaar), het aantal maanden of dagen en als dat niet een perfecte datum oplevert, trek dan bij de datum van het oorspronkelijke voorval iets ‘moois’ af (zoals bijv. 101 of 111).
En wat denkt u dat er precies honderd jaar voor mijn geboorte plaatsvond: dus 15 januari 1962? Zie hier het antwoord.
Hm...