Over het blokkeren van een discussie (30/6)

Cees Renckens, voorzitter Vereniging tegen de Kwakzalverij, bedrijft kermiswetenschap”, kopte de blog van de arts en filosoof Hugo Verburgh.
De discussie, die naar aanleiding van het stukje van Verburgh ontstond, werd onderbroken door een wijsheid van een zekere Boris L. (01-05-2009 13:22) “Wat is dit voor gezellige dode-bomen meeting? En dat nog wel op het doodgewaande VKblog - for poor men who'd like to blog but dunno how. Goed, meneer Hugo heeft zijn keutel gelegd en betrokken partijen komen als vliegen op de stront af om weer eens een keertje lekker te ruziën over alternatieve geneeswijzen. Beide vingers in de oren, heel hard je argumenten opdreunen, LALALALALAAAAA.
Heren, doe es kappen met die onzin. Who cares?
Vervolgens reageerde Roel (01-05-2009 19:41) met: “Boris L., als het je niet interesseert, wat doe je hier dan? Mij spreekt het wel aan. En ik ben blij eens op niveau te kunnen debatteren over dit onderwerp.
Analyse. Normaal gesproken richt ik me niet op reacties van reageerders, maar in dit geval betreft het een variant van een drogreden die ik nog niet ben tegengekomen. Vandaar.
Boris L. poogt de inhoudelijke discussie te blokkeren door het gedachtewisseling te diskwalificeren. Het is een dode-bomen meting op een doodgewaande blog, waar reageerders als vliegen op de stront afkomen. De reageerders zelf worden ook nog gediskwalificeerd, want die weten niet wat bloggen is. Dat laatste is volstrekte onzin, want er bestaan helemaal geen regels voor het bloggen.