Plasterk over de verkiezingsnederlaag van de PvdA (12/6)

De nederlaag van de PvdA houdt ook minister Ronald Plasterk bezig. De politicus die ooit zijn hoogleraarschap voor een ministerspost verruilde, meent dat de PvdA te veel hoogopgeleiden heeft. Daardoor is de afstand tot bepaalde wijken te groot geworden.
Analyse. De grote winnaar van de verkiezingen is de PVV. In deze negenkoppige fractie zitten vier academici, twee lieden die hun academische studie niet hebben afgemaakt, twee hbo’ers en één havist, die een makelaarsdiploma heeft. Je kan dus moeilijk volhouden dat de PVV-fractie niet uit hoger opgeleiden bestaat.