Rechter Willems over salarissen (25/6)

“Bedrijven blijven zeggen: we moeten hoge salarissen betalen om de goede mensen te krijgen. Dat vind ik onzin en dat heb ik altijd onzin gevonden”, zegt Huub Willems, scheidend voorzitter van de Ondernemingskamer (Vk, 23.6.09).
Op de vraag waarom dat zo is, geeft Willems het volgende antwoord: “Zijn er uitsluitend slechte rechters, omdat wij matig gehonoreerd worden?”
Analyse. Bewering (a: niet zwaar betaalde rechters functioneren niet slecht) is geen correcte reden om bewering (b: als we hoge salarissen betalen, dan krijgen we de mensen die goed functioneren) te ontkrachten. Bewering (a). zegt namelijk alleen iets over de (veronderstelde) relatie tussen hoge salarissen en goed functioneren, maar niets over de relatie tussen lage salarissen en niet goed functioneren.
Dat is eenvoudig in te zien. Neem de bewering ‘als het regent, zijn de straten nat’. Stel dat het niet regent. Zijn de straten niet nat? Ze kunnen wel degelijk nat zijn, namelijk door een sproeiwagen. Met andere woorden, er kan een andere oorzaak zijn waardoor de straten nat zijn.