Vooral PvdA'ers zijn zakkenvullers (13/6)

“Het zijn veelal PvdA’ers die niet terugdeinzen voor zakkenvullerij en hun almacht in toezichthoudende functies verwaarlozen”, aldus Wynia (Elsevier, 12.6.09). Het bewijs voor deze stelling, zo blijkt uit de hyperlink, vormt de zaak-Herfkens.
Analyse. Eén voorbeeld als bewijs voor de stelling dat het veelal PvdA’ers zakkenvullers zijn, is erg mager.
Wat kwam er de afgelopen periode zoal in het nieuws? De bonussen die ING na de overheidssteun bleef uitkeren, kwamen (lijkt me) niet op de bankrekeningen van PvdA’ers terecht; Borghouts (Groenlinks) kwam onder vuur vanwege zijn rol bij de Icesave-affaire; Brinkman (CDA), met meer dan 30 commissariaten, faalde blijkens het rapport van de CSZ bij het toezicht van zorgorganisatie Phliladelphia.
De Volkskrant wist te melden dat vijftien bankiers bij zes banken in 2008 samen 32 miljoen euro aan vertrekpremies incasserden. 150 andere grote Nederlandse ondernemingen gaven samen nog eens 18 miljoen euro uit aan vertrekbonussen uit. Allemaal PvdA’ers?
Van Leeuwen (PvdA) kreeg bij zijn vertrek 1 miljoen euro mee op het moment dat Aedes, waar hij de scepter zwaaide, drie miljoen verlies leed. De econoom Kalshoven maakt daarbij de volgende aantekening. Van Leeuwen is op het moment van ontslag 55 jaar. Uitgaande van een brutomaandsalaris van 15.000 en een relevant arbeidsverleden van 27 jaar, komt zijn ontslagvergoeding naar op 550.000 (kantonrechtersformule voor 1 januari 2009) of 427.500 euro (kantonrechtersformule na 1 januari 2009). Daarnaast heeft Van Leeuwen een opzegtermijn voor de werkgever van een jaar. Da's dus nog eens 180.000 euro. Verder is er een reservering voor het pensioen die, door het vroegtijdige vertrek, bij de vertrekregeling wordt meegerekend. Da's nog een paar ton. Alles bij elkaar opgeteld, is dat al gauw een bedrag van pakweg 1.000.000 euro.
(Het kabinet legt juni 2009 de financiële mogelijkheden van woningcorporaties aan banden. Over het PvdA-gehalte van die corporaties kan ik niets vinden.)
Kortom, Wynia zal toch echt meer bewijs moeten leveren voor zijn bewering.