Walcott - Padel - Winterson (2/6)

Oxford, sexist little dump.

Voor hooguit een krappe week mocht de Britse dichteres Ruth Padel de prestigieuze leerstoel van hoogleraar poëzie in Oxford bezetten. Ze nam ontslag wegens beschuldigingen van een lastercampagne tegen concurrent Derek Walcott (The Guardian, 26.5.09)
Padel had namelijk in de maand vóór de verkiezing e-mails gestuurd naar twee Britse journalisten waarin zij erop wijst dat haar belangrijkste tegenkandidaat en Nobelprijswinnaar Walcott in 1982 een Harvard-studente seksueel geïntimideerd zou hebben. Padel bood haar excuses voor wat zij zelf noemde, het naïeve handelen aan: “I was concerned about the students' concerns because universities are about students. And I think it was a very foolish and indiscreet thing to do, but I didn't at the time believe it was wrong because all the things I passed to them were in the public domain, and had been known for years. It wasn't news, so in that sense wasn't a smear”, aldus Padel.
Derek Walcott (79) gold als de grote favoriet voor de positie. Maar in de week voor de verkiezing werden er anonieme lasterbrieven aan zeker tweehonderd academici in Oxford verstuurd. Uit de inhoud bleek hij werd beschuldigd van seksuele intimidatie van twee studentes. Eén keer in 1982 en één keer in 1996. Padel ontkent achter deze anonieme lastercampagne te zitten.
Het vertrek van Padel leidde vervolgens tot een volgende rel. Haar vertrek leidde tot veel verontwaardiging en speculaties van seksisme. “Dit is een manier om vrouwen te kleineren; bij een man zou dit niet gebeurd zijn”, zegt schrijfster Jeanette Winterson in The Guardian. Oxford is een “sexist little dump”.
Analyse. Winterson ziet het vertrek van Padel als een manier om vrouwen te kleineren. Punt is wel dat Padel zelf vertrokken is.
Ook met de bewering “bij een man zou dit niet gebeurd zijn” lijkt ze de bewijslast te ontduiken.
Padel zelf beweert enkel te hebben gehandeld vanwege bezorgde studenten. Maar Walcott is bijna tachtig? Waren die studenten bezorgd?

De gewraakte conversatie uit 1982:
Walcott: Don’t talk about poetry. I don’t want to talk about poetry.
Student: I wrote a poem about a guy I was with last Friday night.
W: What did you do with this guy?
S: What do you mean? . . . I made love with him.
W: How did you make love?
S: Why should I tell you? It’s none of your business.
W: Imagine me making love to you. What would I do?
S: Huh? I guess you’d be sort of slow and deliberate.