Wynia en het meten met twee maten (17/6)

Geert Wilders wil alle criminele moslims en degenen die ‘nadenken’ over jihad en sharia wegsturen uit Europa. Wilders redeneert slordig en overdrijft. Van der Laan praat onzin. Althans, dat vindt Syp Wynia (Elsevier, 16.6.09).
Eerst Wilders. Hij zei op de Deense televisie dat alle criminele moslims en zij die ‘nadenken’ over het voeren van de jihad (de ‘heilige oorlog’) en invoering van het islamitische recht, de sharia, uit Europa moeten worden gezet. Aan hen moet de nationaliteit van landen als Denemarken en Nederland worden ontnomen.
“Wilders sprak zichzelf tegen”, meent Wynia. “Hij herhaalde dat het hem niet om de meerderheid van de moslims in Europa gaat, want die zouden volgens hem netjes hun best doen en de wetten respecteren. Tegelijkertijd schat hij het aantal moslims dat weg zouden moeten op ‘miljoenen, tientallen miljoenen’. Nu schat Wilders het aantal moslims in de Europese Unie op twintig miljoen en die in heel Europa op vijftig miljoen. Bij dat laatste aantal rekent hij kennelijk de moslims in niet-EU-landen op de Balkan en in de republieken van de voormalige Sovjet-Unie. Dat zijn echter zelden immigranten, laat staan met een dubbele nationaliteit.”
Ook wijst Wynia op het feit dat het afnemen van de nationaliteit van mensen die de staatsveiligheid bedreigen én over een dubbele nationaliteit beschikken, wettelijk al mogelijk is.
Dat ook mensen die ‘denken over’ jihad of sharia het land uitzetten, gaat Wynia te ver. “Dat impliceert het introduceren van een gedachtepolitie en dat is een middel dat erger is dan de kwaal. Wilders overdrijft verder niet zozeer de hoge misdaadcijfers, maar wel het aandeel van moslims in de totale misdaad. Hij redeneert en rekent slordig en daar maakt hij zich niet geloofwaardiger mee.”
Dan Van der Laan. Hij praat daarentegen onzin, stelt Wynia. “Van der Laan verslikt zich ook in de cijfers, door het aantal moslims in Europa te verwisselen met het aantal moslims in de Europese Unie. Volgens Van der Laan gaat het Wilders om de angst voor de islam, daarbij de mogelijkheid uitsluitend dat er gerechtvaardigde redenen zijn om de islamisering te vrezen.
Analyse. Eerst de cijfers. Volgens Wilders moeten er tientallen miljoenen weg uit Europa; volgens Van der Laan zijn er maar 20 miljoen moslims.
Beiden zitten er naast. De cijfers zijn niet eenduidig. Het aantal moslims in West-Europa ongeveer 17 miljoen. Volgens een andere bron wonen er in heel Europa ruim 53 miljoen moslims, van wie ongeveer 14 miljoen in de landen die tot de Europese Unie behoren. Die laatste groep bestaat grotendeels uit immigranten. Hoe dan ook, Van der Laan vergeet 30 miljoen moslims. Wilders wilt op zijn beurt meer moslims uitwijzen dan er aanwezig zijn met een dubbele nationaliteit. Op dit laatste doelde Van der Laan, maar in plaats van te spreken over West-Europa had hij het over Europa. Dat is onjuist.
Dan Wynia: hij meet met twee maten: Van der Laan praat “onzin”, maar Wilders redeneert slechts “slordig”.
Maar wat is nu het verschil tussen de bewering ‘in Europa wonen 20 miljoen moslims’ en ‘in Europa moet minimaal 130% van de moslims uitgewezen worden’? De tweede bewering is onzinnig (in de zin van onbegrijpelijk). Volgens Wynia is de eerste bewering onzin en de tweede bewering slechts slordig redeneren. De kwalificaties lijken me eerder een kwestie van retoriek.