De oogst van 100 keer Arnold Heertje op Rtl.z (2/7)

Op 2 juli verscheen de honderdste column van prof. Heertje op Rtl.z. Tijd voor de vraag: wat levert de oogst van 100 keer Heertje op? Hieronder een overzicht.
Hij schroomt niet om er lustig en beschaafd op los te schelden. “Intellectuele tekorten” werden gesignaleerd bij andersdenkenden. Onder meer bij prof. Hinloopen (10.6.08), bij Marcouch van de PvdA (11.6.08) en VNO-voorzitter Wientjes (29.2.09). Terpstra blijkt als “een papegaai luidkeels te roepen wat adjudanten hem influisteren” (7.11.07). Slagter leidt een criminele organisatie. Waarvan? Hells Angels? Camorra? Nee, de VO-raad (25.9.08). En Prof. Folmer: die heeft “een forse achterstand in economisch denken ten opzichte van de internationale ontwikkeling door te verwijzen naar achterhaalde praatjes over psychologische aspecten van economisch handelen” (13.8.08). Toe maar…
Plasterk en Van Bijlsterveld (die vrouw heet Bijsterveld, maar goed) deugen ook al niet: want “liever denken ze aan de volgende verkiezingen en hun populariteit” (14.5.08).
En de Raad van Economische Adviseurs (REA) bestaat grotendeels uit klungels (2.1.08). Wie de adviezen van deze raad leest, “heeft het gevoel aardige doctoraalscripties te lezen van studenten, die enige kennis hebben verworven van betrekkelijk toevallige onderdelen van de tegenwoordig zo rijke en geavanceerde economische wetenschap. De nadruk ligt (…) op voorbarige en voorspelbare politieke conclusies”, aldus Heertje. De voorzitter van de club, een hoogleraar bedrijfskunde, “weet niets van de huidige ontwikkelingen in de economische wetenschap. (…) Van hem kan geen stimulerende, inspirerende en vooruitziende blik worden verwacht omtrent thema’s, ontleend aan de economische wetenschap.” (…) “De rapporten zijn geschreven door één van de vele afgestudeerden van onze economische faculteiten, die noch beschikt over voldoende kennis en overzicht van de economie, noch over stilistische gaven.” (...) En zo gaat dat maar door.
Soms krijgt de hele natie ervan langs: “denken in termen van waarschijnlijkheden ligt onze landgenoten niet” (4.5.09).
Nieuw is dat gescheld niet. Het is eigenlijk zo’n beetje Heertjes Trademark. In 1981 wist hij in de Volkskrant te melden dat negentig procent van het wetenschappelijk personeel onbekwaam is. Maar de column van vorige week, waarin het bestuurlijk wangedrag van een Amsterdamse politica zowat gelijk gesteld werd met moord, vond ik toch wel het absolute dieptepunt qua fatsoensoverschrijdend (wan)gedrag.
Heertje heeft natuurlijk ook zijn lieverdjes. Aleid Truijens is er zo eentje, zo blijkt uit de column van 4 maart van dit jaar. “Terecht wil Aleid Truyens van de nood van de kredietcrisis een deugd voor het onderwijs maken door de toestromende academici rechtstreeks op niveau te salariëren.” Wat mij betreft mag dat allemaal, maar toen de hoogleraren Wim Groot en Henriette Maassen van den Brink in De Volkskrant (9.8.07) een zelfde soort pleidooi hielden, kregen ze van Heertje de wind van voren: “Het idee dat wij betere leraren krijgen, indien wij de salarissen verhogen is grotesk.” Een kwestie van blikvernauwing, beet Heertje de beide hoogleraren op 3 september 2007 in Trouw toe (in een artikel dat overigens bijna identiek was aan het stuk in de Volkskrant). Conclusie: het gaat dus niet om het idee, maar om de vraag of Heertje een pesthekel heeft aan de bedenker van dat idee.
Het belangrijkste gebod van deze columnist is: ‘gij zult de Grote Arnold niet tegenspreken.’
Als dat wel gebeurt, komt Heertjes ego in opstand en schieten alle remmen echt los (24.7.08). Dat leverde dan wel weer lachwekkende taferelen op. Zo belde hij de gemeente Zaandam en vroeg de telefonist om hem door te verbinden met de secretaresse van de burgemeester. Volgens de procedure moest Heertje aangeven waar het over gaat. “Dat gaat u niets aan”, brieste Heertje. En dus werd De Grote Prof niet doorverbonden. Misdadig gedrag, brulde de econoom op de Rtl.z-site. En hup, weer een stukje gevuld.
Soms zijn de columns hilarisch. Bijvoorbeeld over de nieuwe lerarenopleiding voor het basisonderwijs (25.9.08). Prima, jubelde Heertje, dat de faculteit onderwijskunde van de Universiteit van Utrecht leerkrachten voor het basisonderwijs op academisch niveau gaat opleiden. “In Utrecht heeft men begrepen dat er moet worden afgerekend met de jarenlange terreur van hoogleraren in de onderwijskunde, die zelf geen vak beheersen en nooit voor de klas hebben gestaan”. En waar worden de academische pabostudenten precies opgeleid? Inderdaad, aan de opleiding waar “sinds jaar en dag de terroriserende hoogleraren in de onderwijskunde de scepter zwaaien”.
Ook leuk: die column over de rechtenopleiding op hbo-niveau. Heertje had er absoluut niets van begrepen, maar niet gehinderd door enige kennis van zaken braakte hij de ene na de andere onjuistheid uit. Maar nog leuker was dat de man die voortdurend wijst op de teloorgang van het onderwijs in die column de ene spelfout na de andere produceert: het is niet ‘HBO’, maar ‘hbo’; het is ook niet ‘HAVO’, maar havo; het is 'vwo' en niet ‘VWO’.
U begrijpt dus dat ik elke keer reikhalzend uitkijk naar deze columns. Maar anders dan het digitale klapvee dat voortdurende lofuitingen op de Rtlz.nl post, ben ik niet echt enthousiast. Zal wel liggen aan mijn enorme intellectuele tekort.