De pijnlijke misstap van Ellian (31/8)

Wat te denken van de onnavolgbare logica van Leidse hoogleraar Ellian. “Volgens Rouvoet presteert het kabinet onvoldoende. ‘We hebben het te weinig waargemaakt tot dusverre, vind ik. Dat betekent dus echt een paar tanden erbij’, aldus de ChristenUnie-leider. (…) Het kabinet moet behaalde resultaten tonen. Hier zien we hoe Rouvoet onlogisch praat en denkt. Als het kabinet onvoldoende heeft gepresteerd, dan zijn er kennelijk weinig resultaten bereikt. Rouvoet studeerde aan de VU (rechtenfaculteit) bij moralistische, ogenschijnlijk (filosofisch) weinig bekwame docenten die hem het kritische denken niet hebben bijgebracht” (Elsevier, 14.7.09).
Analyse. De opmerking ‘We hebben het te weinig waargemaakt tot dusverre, vind ik; dat betekent dus echt een paar tanden erbij’ is m.i. geen cirkelredenering. Rouvoet had immers ook kunnen beweren dat het kabinet te weinig had waargemaakt en dat dit gezien de economische crisis ook moeilijk anders kon. Ellians verwoording van het standpunt van Rouvoet (‘als het kabinet onvoldoende heeft gepresteerd, dan zijn er kennelijk weinig resultaten bereikt’) is mijns inziens geen correcte verwoording van het standpunt van Rouvoet. Sterker nog, het is een vertekening van diens standpunt.
Ellians bewering dat Rouvoet is opgeleid door “ogenschijnlijk filosofisch weinig bekwame docenten die hem het kritisch denken niet hebben bij gebracht”, is – op z’n zachtst gezegd – een beetje pijnlijk: niet Rouvoet, maar Ellian maakt een argumentatiefout.