OM versus advocatuur 3: strafrechtadvocaten (29/8)

Bekkers, de deken van de orde van de advocaat, maakt zich zorgen over de verhouding tussen de advocatuur en het OM (Vk, 11.8.09). Sommige strafpleiters verwijten hem dat hij geen affiniteit heeft met strafrecht. Als advocaat heeft hij vooral ervaring met het civiele zaken.
Analyse. De strafpleiters maken zich schuldig maken aan een persoonlijke aanval. Als zij van mening zijn dat Bekkers zich ten onrechte zorgen maakt over de verruwing, zullen ze daarvoor inhoudelijke argumenten moeten aandragen. In plaats daarvan verwijten ze Bekkers enkel een gebrek aan affiniteit en een gebrek aan ervaring (met de strafrechtpraktijk).