Borst, persoonlijke aanval & contradictie (17/9)

In zijn NRC-column van 29 augustus vertelt Piet Borst dat hij in alle jaren dat hij zijn impopulaire standpunten over kwakzalverij naar voren had gebracht in aanwezigheid van een (joelend) publiek, hij nog nooit werd bekogeld met eieren of tomaten.
Borst had zich door de Universiteit van Amsterdam laten strikken om een voordracht over kwakzalverijbestrijding te houden bij de universiteitsdag. Zijn samenvatting werd afgedrukt in het programma van de universiteitsdag en prompt stroomden tal van brieven binnen. Sommigen zegden hun lidmaatschap van de Amsterdamse Universiteits Vereniging op en anderen eisten dat het College van Bestuur zijn voordracht zou verbieden. “De alternatieve genezers willen altijd dat wij met een open mind naar hun absurde behandelmethoden kijken, maar nu eisten zij censuur. Onder stress leert men zijn pappenheimers kennen.”
Na afloop van de voordracht was er maar één mevrouw die mij toevoegde dat het goed was dat ik met emeritaat ben gegaan, omdat de universiteit behoefte heeft aan nieuwe mensen, die openstaan voor frisse ideeën.
Analyse. De opmerking van de mevrouw is een persoonlijke aanval. Zij ging niet in op zijn betoog, maar gaf enkel aan dat Borst niet openstond voor frisse ideeën. Ook wijst Borst terecht op een contradictie. Enerzijds eisen de alternatieve genezers dat men met een open mind naar alternatieve methoden moet kijken, maar anderzijds eisten ze censuur door aan te dringen op een verbod van de lezing van Borst.