De poll van Elsevier (19/9)

"Wie is de winnaar van de Algemene Beschouwingen?", wilde Elsevier weten. Hieronder de stand nadat 1323 mensen hun stem hadden uitgebracht.
a. Het kabinet onder aanvoering van Balkenende: (6% - 81)
b. Pechtold met zijn stapel onderzoeken: (12% - 163)
c. Rutte met zijn motie van wantrouwen: (40% - 533)
d. Wilders met zijn kopvoddentaks (41% - 546)
Analyse. De alternatieven zijn niet neutraal geformuleerd. De connotatie van alternatief (b) 'stapel onderzoeken' is negatief voor degene die het debat niet heeft gevolgd. (Pechtold legde demonstrastief een stapel rapporten naast de interruptiemicrofoon.)
Aan Rutte wordt een neutraal gekenmerk gekoppeld; aan Wilders wordt iets gekoppeld waarmee hij het nieuws haalde; aan Pechtold wordt een symbolisch gebaar (de hoge stapel cijferrapporten) gekoppeld, maar bij zijn belangrijkste boodschap, het gebrek aan visie en inspiratie, komt daarmee niet voor het voetlicht.
De alternatieven zijn dan ook niet goed met elkaar te vergelijken. In alternatief (a) en (c) wordt verwezen naar de inhoud; in alternatief (b) naar een symbolische handeling en in alternatief (d) naar one-liner.
(Elders heb ik Elsevier pseudo-journalistiek verweten. Deze poll past prima bij dat beeld.)