Ellian en evidente onjuistheden van Ramadan (8/9)

Tariq Ramadan was dus verontwaardigd over zijn ontslag door de gemeente Rotterdam en de Erasmusuniversiteit. Ramadan: “Het college is gewoon bang voor Geert Wilders. Door mij te ontslaan probeert het van de islam af te komen.”
Ellian zet daar vraagtekens bij: “Zo weet elk konijn dat Wilders niks te maken heeft met deze zaak.” Ellian wil weten waarom Ramdan met dit soort evidente onjuistheden komt.
Analyse. De term ‘evidente onjuistheden’ is in dit verband interessant. Retorisch gezien kan de auteur daarmee proberen de bewijslast te ontlopen. Het is immers evident onjuist en 'evidenties' behoeven geen nadere toelichting.
De vraag is dan hoe evident onjuist de bewering van Ramadan is. Eén indicatie is de stelling van Van der List. Deze redacteur van Elsevier moet niets van Ramadan hebben en stemt - onder meer - in met Ellians kritiek op Ramadan. Behalve op één punt, namelijk dat Ramadan wel gelijk heeft als hij (Ramadan) zegt, dat de “verandering van het politieke klimaat heeft bijgedragen aan zijn ondergang. Geert Wilders en geestverwanten oefenen zeker invloed uit op de heersende opvattingen. En dat is wat Ramadan heeft bedoeld.”
Ellian presenteert zijn standpunt als een vanzelfsprekendheid, maar zelfs voor een criticus van Ramadan, Van der List, is dat standpunt niet vanzelfsprekend.