Fresco en het verzinnen van een standpunt (10/9)

Professor Fresco meent dat “de constructie van de leerstoel van Ramadan verklaart waarom de universiteit niet anders kon dan hem ontslaan, aangezien er na zijn ontslag door Rotterdam geen geld meer was. (NRC, 1/9).
Analyse. Fresco verzint hier een standpunt. Punt is namelijk dat de universiteit zelf dit argument niet naar voren bracht. Ramadan werd ontslagen omdat hij indirect voor een fout regiem werkte.
Op 21 augustus 2009 stuurde het College van Bestuur een intern communiqué rond om opheldering te geven over Tariq Ramadans ontslag. In het Erasmusmagazine wordt een samenvatting gegeven. “De reden van ontslag is dat de filosoof Tariq Ramadan blijk gaf door te gaan bij Press Tv. Daar fungeert hij als tv-host bij het programma Islam & Life. De universiteit bood hem nog een mogelijkheid om aan de Rotterdamse universiteit werkzaam te blijven als gasthoogleraar, wanneer hij ‘per direct’ zou stoppen bij de zender. Daar ging Ramadan tot nu toe niet op in. Het CvB vindt dat Ramadan er controversiële meningen op na mag houden en stimuleert dat naar eigen zeggen ook. Maar werken voor een tv-zender die gefinancierd wordt door de Iraanse regering gaat de universiteit een stap te ver. Het CvB: “De regering gebruikt buitenproportioneel geweld tegen haar burgers waaronder studenten. Zij gebruikt de tv-zender om dit geweld te rechtvaardigen onder andere door in uitzendingen het woord ‘demonstranten’ te vervangen door ‘relschoppers’.”
Over de financiële kant van de zaak werd niet gezegd.