Fresco vs. Peters (6/9)

Professor Fresco gaat in haar NRC-column (1/9) ook in op de affaire-Ramadan: “Waarom neemt de Erasmus Universiteit iemand in dienst die vlak daarvoor juist níét benoemd werd als hoogleraar door de Universiteit Leiden vanwege de controverses rondom zijn persoon? (…)
Analyse. Hoogleraar Ruud Peters merkt op dat Fresco een loopje neemt met een feit, namelijk waar het de beoogde leerstoel in Leiden betreft. “Dat u geen grote sympathie hebt voor Tariq Ramadan ontslaat u nog niet van de plicht zorgvuldig om te gaan met de feiten. Dat Ramadan de leerstoel Islam in Europa aan de Universiteit van Leiden niet gekregen heeft komt omdat hij uiteindelijk een aanbod uit Oxford aanvaard heeft en niet vanwege de “controverses rond zijn persoon” zoals u schrijft. Ik zat in de benoemingscommissie en heb dit van nabij meegemaakt. Ik vond het heel vervelend dat u deze onjuistheid in uw column vermeldt want zoiets gaat een eigen leven leiden in de media.”
De reactie van Peters is volstrekt terecht: Fresco verzint een standpunt.
Dat levert een wat wonderlijke reactie op van een reageerder: “In plaats van verstoord te reageren op een mineure vermeende onjuistheid in de column had u beter kunnen ingaan op de meer relevante vraag op grond van welke wetenschappelijke merites u destijds voorgesteld heeft Tariq Ramadan te benoemen.” Een vermeende onjuistheid? Peters zat nota bene in de benoemingscommissie.