Volksrechter Leistra over de rechters in de zaak-Baran (23/9)

Hirsch Ballin moet opstappen om zaak-Baran, meent Elsevier-columnist Gerlof Leistra. De minister moet opstappen vanwege de blunders die zijn gemaakt in de zaak-Baran. Deze zware jongen werd vorig jaar tot 7,5 jaar veroordeeld wegens vrouwenhandel, mishandeling en het aanzetten tot prostitutie. Het OM heeft bovendien nog een slordige 19 miljoen euro tegoed van hem en hij schijnt ook nog verdacht te zijn van moord.
Baran kreeg zeven dagen verlof om zijn gezin te bezoeken. Hij verwerkte tijdens zijn detentie een kind bij zijn vrouw en mocht op bezoek. Sindsdien is hij spoorloos. “Alle betrokken partijen hebben ernstig gefaald. Het ministerie van Justitie verzuimde het ressortparket in Arnhem te melden dat Baran tot ongewenst vreemdeling is verklaard en na zijn straf zou worden uitgezet.”, weet Leistra. Zo waren de drie advocaten-generaal van het OM onvoldoende op de hoogte van zijn dossier.
Ook de zes raadsheren die hem uiteindelijk verlof hebben gegeven, gaan niet vrijuit. Zij hadden zich beter in de zaak moeten verdiepen. Het was overduidelijk dat Saban Baran vluchtgevaarlijk was.
“De affaire roept nog meer vragen op”, stelt Leistra. “Waarom heeft de directeur van het Huis van Bewaring waar Baran zit niet aan de bel getrokken? Waarom kon de politie Baran tijdens zijn verlof niet beter in de gaten houden? Waarom geldt iemand die door de lagere rechter is veroordeeld nog steeds als preventief gehechte? Op de Antillen is een crimineel vanaf zijn veroordeling een gewone gedetineerde, ook al is de rechtsgang nog niet afgerond. Zo iemand heeft minder rechten dan een verdachte.”
Analyse. Leistra schrijft zijn stuk op 22 september, één dag voor dat minister Hirsch Ballin verantwoording zal gaan afleggen in de Kamer. Voor Leistra maakt het kennelijk niet uit wat de minister te melden heeft, want de conclusie staat bij voorbaat al vast: Hirsch Ballin moet sowieso opstappen.
Is Leistra dan zo goed op de hoogte van de zaak dat de tekst en uitleg van Hirsch Ballin geen informatie meer kan opleveren? De bronnen, waarop Leistra zich beroept, zijn uiterst summier. Een bevestiging van het OM dat Baran ontsnapt is, een bericht in het Parool dat Baran verlof kreeg om zijn gezin te bezoeken en een artikel in de Telegraaf. Leistra acht deze informatie voldoende om het aftreden van Hirsch Ballin eisen, zonder dat deze wordt gehoord.
Eén bron vindt Leistra niet vermeldenswaardig en dat was zijn eigen commentaar dat 's ochtends op 18 september verscheen. In dit stuk rept Leistra niet over de rol van het OM, maar spreekt enkel over blunderende rechters. “Niet minder dan zes raadsheren van het Gerechtshof in Arnhem zagen echter geen redenen om zijn verzoek af te wijzen. Een onbegrijpelijke beslissing.” Leistra is dus kennelijk op dat moment niet goed op de hoogte hoe de zaak werkelijk in elkaar zit, maar trekt vervolgens wel al conclusies over het handelen van rechters in forse bewoordingen (zoals “blunders”, “onvoorstelbare naïviteit”, “wereldvreemde types”).
De conclusie is dan ook dat Leistra de feiten niet kende en niet kent. Overigens vertelde de advocate van een van de slachtoffers van Baran op 17 september 's avond bij Pauw & Witteman dat ook zij niet precies wist hoe de zaak in elkaar zat.
De kritiek van Leistra op de rechterlijke macht is al met al niet meer dan een persoonlijke aanval.