De expertdisucssie in het NRC (7/10)

Deugt het onderzoek naar Marokkaanse jeugddelinquenten?
Jongens van Marokkaanse afkomst in jeugdgevangenissen hebben vergeleken met autochtone jongeren lichtere vergrijpen gepleegd. Dat was de conclusie van het rapport Marokkaanse jeugddelinquenten, een klasse apart, dat onderzoekers Universiteit Utrecht op 8 september j.l. presenteerden.
Paul Andersson Toussaint, auteur van het boek 'Staatssecretaris of seriecrimineel; het smalle pad van de Marokkaan', zette in de rubriek Expertdiscussies grote vraagtekens bij de conclusies. “Als een bepaalde etnische groep relatief jong onevenredig vaak (gewelddadige) misdaden pleegt, dan komt bij de lezer niet als eerste gedachte op dat deze groep dan wel meer dan gemiddeld geïntegreerd zal zijn in de Nederlandse samenleving”, was één van zijn kritiekpunten.
Dat leverde op het NRC de volgende ‘expertdiscussie’ op.

“Het Utrechtse onderzoek rammelde aan alle kanten. (Maar ik heb over vergelijkbare materie al zo vaak een ingezonden brief geschreven, die geweigerd werd omdat ik geen naam heb, dat de moed je op het laatst in de schoenen zinkt. Daarom ben ik blij dat Paul Andersson Toussaint eindelijk met terechte kritiek komt aanzetten.)Duidelijk was dat de onderzoeksters zich hadden voorgenomen een goed woordje te doen voor criminele Marokkaanse jongens: de anti-PVV-mentaliteit. (…) De onderzoekster maken zich belachelijk als ze het wetenschappelijk ongefundeerde vermoeden uitspreken dat discriminatie wel eens tot criminaliteit zou kunnen leiden. Daar was het de dames natuurlijk om te doen: de schuld bij de samenleving leggen en niet bij de jongens en hun opvoeding.Het vervelende van deze materie is dat je alleen maar pro of contra de Marokkaanse lieverdjes schijnt te kunnen zijn. Criminaliteitspreventie kan tot doel hebben de jongens en hun ouders veel ellende te bepsparen en de Marokkaanse gemeenschap op te stoten in de vaart der volkeren. Dat uitgangspunt kom je zelden tegen en zeker niet in Utrecht.”

“Zijn de onderzoekers hier gewoon dom, of willen ze zelf sociaal wenselijk blijven?Ik denk het laatste, dan kunnen ze met deze publicatie nog veel geld verdienen bijvoorbeeld door het geven van lezingen.”

“Maar: weer een voorbeeld van corrupte wetenschap. De wereld gaat niet kapot aan wat mensen de aarde aandoen ( de niet bestaande menselijke invloed op de klimaatverandering), maar wat ze uit eigen gewin de mensheid aandoen.Wetenschap is niet meer waardevrij, is biased geworden, toeredenerend naar gewenste resultaten.”

“Het probleem is dat veel journalisten geen idee hebben van hoe een onderzoek goed onderbouwd dient te worden. Daarnaast zijn ze vaak niet kritisch genoeg om het eens aan iemand voor te leggen die wel weet hoe je degelijk onderzoek doet. Ik raad daarom alle journalisten aan bij sociaal gevoelig/brisant onderzoek contact op te nemen met een natuurwetenschapper, of in ieder geval iemand die niet in hetzelfde ‘wetenschappelijke’ vaarwater vist als de sociaal-wetenschappelijke onderzoekers. Zo iemand kan dan beoordelen of het onderzoek ook werkelijk wat voorsteld en of de conclusies ook werkelijk hard zijn.”
“Het verdraaien en manipuleren van feiten is altijd fout. Als onderzoeker moet je onafhankelijk zijn wat de uitkomst ook mag zijn. Bij dit onderzoek heb ik grote twijfels. Het multiculti ideaal wordt met de echte uitkomsten onderuit geschoffeld. Dat willen de onderzoekers niet. Zet alles statistisch op een rijtje en je weet genoeg. De allochtonenknuffelpraktijk heeft dus niet gewerkt.”

“Wat ik wel mis bij de onderzoekers is onbevangenhied en common sense.goed het gevolg zou kunnen zijn van het te verklaren verschijnsel.”

“Integriteit van de onderzoekers moet boven alle twijfel verheven zijn, zo niet dan bereiken de onderzoekers precies het tegenovergestelde van datgene wat zij beogen, namelijk een eerlijk beeld schetsen van de voor en tegens van massa immigratie.Door maar de schijn op zich te laden te hebben gemanipuleerd met de resultaten maakt ze ongeloofwaardig en dikwalificeert ze als serieuze wetenschappers.Hun politieke overtuiging mag nooit de uitkomst beinvloeden, de waarheid manipuleren om immigatie gunstiger voor te stellen dan het in werkelijkheid is, is een doodzonde en is oerdom.”

De reacties worden gekenmerkt door een hoog ad hominemgehalte. Er wordt in een aantal gevallen zonder nadere argumentatie uitgegaan van de intellectuele tekortkomingen en/of dubieuze motieven van de onderzoekers. De ‘objectieve’ vaststelling van de reageerders komt dan in de plaats van inhoudelijke redenen waaruit het ongelijk van de onderzoekers blijkt.
In een paar gevallen werden wel inhoudelijke redenen gegeven waaruit dat ongelijk zou blijken. Hoewel die redenen niet correct waren of op een misverstand van de zijde van de reageerders berustten, is er in dat geval geen sprake van een persoonlijke aanval als de aanval het inhoudelijke argument niet vervangt.
Soms dekt de reageerder zich in met een voorbehoud, zoals “als Andersson Toussaint gelijk heeft”. Zoals hieronder.

“Als Paul Anderson Toussaint gelijk heeft is dit een ernstige blamage voor de wetenschap. Wetenschappers moeten objectief en onafhankelijk hun vak beoefenen, als ze dat niet doen dan zijn het charlatans die niet thuishoren op een universiteit. De Utrechtse universiteit zou er dan ook goed aan doen om een diepgaand onderzoek te starten. Mochten de dames er een potje van gemaakt hebben dan rest er maar een ding; ontslaan deze mensen en hun bul afpakken. Ik moet er niet aan denken dat zulke mensen straks kamerlid,minister of een andere maatschappelijke functie gaan beoefenen. Nogmaals als de feiten kloppen zoals Anderson Toussaint beschrijft.”

Maar wat betoogt de reageerder hier nu eigenlijk? Niemand houdt een pleidooi om charlatans, die cijfers wegpoetsen, voor de universiteit te behouden. En de reageerder kan natuurlijk het verhaal van Anderson Toussaint controleren door het rapport van de onderzoekers zelf te lezen.