DSB-bank: iedereen doet het... (16/10)

“De klant staat nummer één”, vertelde Paula Smit, voorzitster van de ondernemingsraad van DSB in de uitzending van Pauw & Witteman (15.10.2009). Pauw reageerde met de vaststelling dat veel klanten het handelen van de DSB-bank wel degelijk laakbaar vonden. Even later gaf ze toe dat ook de DSB ‘dubieuze’ producten had aangeboden, maar ze wees daarbij meteen op het feit dat die ook door andere banken werden verkocht.
Analyse. De bewering dat ook andere banken dezelfde dubieuze praktijken er op na hielden, is een populariteitsdrogreden. Smit relativeerde de praktijken (waarvoor de DSB door de toezichthouder AFM beboet werd en waarvoor de DSB-top een zuinig excuus heeft aangeboden, RR.) met een verwijzing naar andere banken (iedereen doet het…). Maar is dat relevant? Ook al maakt iedere bank zich schuldig aan bepaalde praktijken, dan nog maakt dat gegeven de praktijken van de DSB-bank niet minder laakbaar.