Kervezee en het argumentum ad baculum (22/10)

Een boze voorzitter van basisschoolbesturenvereniging PO-raad, Kete Kervezee, mocht in het NRC (21.10.09) vertellen wat zij de bezuiniging van 90 miljoen euro vond. Helemaal niks dus. Het kabinet bezuinigt op de professionalisering van schoolbesturen en management. Omdat de taken van het bestuur en het management toch moeten worden gedaan, “zou dat kunnen leiden tot grotere klassen”. Volgens de voorzitster is dat niet vreemd: “Als je in het management snijdt, zullen onderwijzers taken moeten overnemen. Om hen vrij te spelen, zou het kunnen dat we de klassen moeten vergroten.”
Voor Kervezee is de zaak volstrekt helder: "ieder weldenkend mens kan beredeneren dat basisscholen nu eenmaal de basis leggen, en dat het riskant is daarop te besparen".
Een woordvoerder van staatssecretaris Dijksma (Onderwijs, PvdA) denkt hier anders over: “onbegrijpelijk” dat de PO-raad begint over grotere klassen. “De managers moeten kritisch naar de eigen kosten te kijken. De PO-raad lijkt dit echter af te willen wentelen op de kinderen en de leraren. We verwachten dat de managers wel de professionaliteit hebben om voor de kinderen te kiezen.”
Analyse. Kervezee hanteert een argumentum ad baculum, het argument met de stok. Als er op het management wordt bezuinigd, wordt de bezuiniging - zo luidt de boodschap richting kabinet - wellicht gecompenseerd door de klassen te vergroten. Het is slikken of stikken.
Ook vertekent ze de discussie enigszins. Tegenover de bezuiniging van 90 miljoen op management, staat een extra inkomsten van 50 euro voor elke basisschool. In totaal is dat bijna 78 miljoen euro per jaar extra. Daarover zwijgt Kervezee.