Holman voor Wilders en tegen Spong (17/11)

“Wilders ondemocratisch? Echt onzin”, brieste Holman tegen Spong (in P&W, 2.11.09). “Wilders heeft het niet over de islamieten, maar hij heeft het over de godsdienst.” Wilders’ kritiek is religiekritiek. “Dat heeft met die waanzin die u hier te berde brengt, niets te maken.”
Zware woorden van Holman, maar zijn bewering, dat Wilders uitsluitend kritiek heeft op de de Islam, is volstrekt onjuist. Dat Wilders het wel degelijk (ook) heeft over (alle) islamieten, blijkt onder meer uit een interview in de Volkskrant (18.11.06). Hij kreeg de volgende vraag voorgelegd: “Wat is het eerste dat u verandert als u het morgen voor het zeggen krijgt in Nederland?” Het antwoord luidde als volgt: “De grenzen gaan nog diezelfde dag dicht voor alle niet-westerse allochtonen. De demografische samenstelling van de bevolking is het grootste probleem van Nederland. Ik heb het over wat er naar Nederland komt en wat zich hier voortplant. Als je naar de cijfers kijkt en de ontwikkeling daarin? Moslims zullen van de grote steden naar het platteland trekken. We moeten de tsunami van de islamisering stoppen. Die raakt ons in ons hart, in onze identiteit, in onze cultuur.”