Kluun wordt verdedigd! (14/11)

ThijsF verwees in een reactie op een column van Max Pam naar mijn stukje over Kluun. Dat viel bij een andere reageerder niet in goede aarde. “@Thijs F. Ik ben bang dat noch u, noch de door u geciteerde Ron Ritzen, Kluun echt hebt begrepen. Kluun loopt n.l. helemaal niet achter de ideeën van Pim van Lommel aan! Hij loopt achter niemands ideeën aan, maar komt met eigen suggesties. Daar moet je tegen kunnen, anders kun je hem beter niet lezen, en zeker niet citeren!”
Noch ThijsF., noch ik beweren dat Kluun achter de ideeën van Van Lommel aanloopt. Wat ik wel schreef, is dat Kluun niet begrijpt wat wetenschap is en dat blijkt onder meer uit het feit dat hij aan de ideeën van Van Lommel het predicaat ‘wetenschappelijk’ verbindt.
De reageerder koppelt er meteen een klassieke drogreden aan vast: Kluun komt met eigen suggesties en daar moet je tegen kunnen, anders kun je hem beter niet lezen. Deze strategie kunnen we met even veel (of weinig) recht loslaten op de reactie van de reageerder zelf: je moet helder kunnen argumenteren en daar moet je tegen kunnen, anders kun je maar beter niets over logica lezen.