Stellinga versus Etty (18/11)

Feministen hebben het beste voor met vrouwen; werkende moeders hebben het zwaarder dan werkende vaders; vrouwen verdienen ten onrechte minder dan mannen; vrouwen willen even graag carrière maken als mannen; en er bestaat een glazen plafond voor werkende vrouwen. Allemaal onzin, meent Marike Stellinga. “Laat me niet lachen.” In haar boek De mythe van het glazen plafond wil Stellinga "aantonen dat bovenstaande punten fabeltjes zijn, dat ze op slechte en valse argumenten zijn gebaseerd, en soms dat ze simpelweg leugens zijn."
Etty was niet erg gecharmeerd van de kritiek van Stellinga die ze spuwde in “een uitzending van Pauw en Witteman over het Quota-Manifest, waar zij de rol mocht spelen van gansje in een geënsceneerd kippenhok.”
Wat deugde er niet aan Stellinga’s betoog? Zowat alles, meende Etty (NRC). “Ze neemt het op voor de mannen die hun plekjes aan de top willen behouden én voor hun tevreden huisvrouwtjes. Haar redenering luidt dat Nederlandse vrouwen in vrijheid kiezen voor een plaats aan de onderkant en daar ‘domweg gelukkig’ zijn. Ik ben voor het recht op luiheid, maar de verwezenlijking van dat recht voor iedereen lijkt me een utopie. En het argument dat vrouwen geen carrière willen, doet me sterk denken aan de bewering van blanke werkgevers in Zuid-Afrika die ooit vertelden hoe blij en tevree hun domme zwartjes waren.”
Quota kunnen een effectief hulpmiddel zijn om een gewenste ontwikkeling te forceren en een einde te maken aan apartheid, aldus hoogleraar en NRC-columniste Etty.
Analyse. Etty zet Stellinga weg als ‘gansje’, maar gaat inhoudelijk niet in op het betoog van Stellinga. De laatste komt in haar boek met een aantal overwegingen waar uit zou blijken dat vrouwen niet ambitieus genoeg zijn en waarom een wettelijke quotum-regeling niet wenselijk is, maar daar gaat Etty niet op in. Etty linkt Stellinga’s betoog enkel aan bewering van een blanke werkgever uit Zuid-Afrika over ‘domme zwartjes’. En daarnaast poneert Etty dat quota wel effectief zijn. Daarmee is het argumentatief arsenaal tegen Stellinga uitgeput.
(Morgen meer over de argumentatiefout van Stellinga.)