Wilders en extreem-rechts 3 (15/11)

”Het meest verontrustend is de formulering van de onderzoekers”, weet journalist Carel Brendel over een rapport van onderzoekers over rechtsextremisme te melden (Volkskrant). “Ze bombarderen een democratische oppositiepartij tot een gevaar voor de staatsveiligheid. Ze doen dit op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dit zijn de methoden waarmee autoritaire regimes de oppositie monddood maken. Legitiem verzet tegen overheidsbeleid wordt vertaald in systeemhaat tegen de overheid. Wie zich verzet tegen de regering, ondermijnt de democratie. Of verstoort de sociale cohesie, die overigens al jaren grondig is verstoord door het multiculturalisme.”
Analyse. Er doet zich één probleempje voor. Het rapport waarover Brendel zo uitvoerig schrijft, is nog niet verschenen. Brendel gaat af op een geruchtje in de Volkskrant. Eén van de drie opstellers van het rapport ontkent overigens die conclusie. Dat maakt ook voor Brendel kennelijk niet uit.
Een kwestie van het verzinnen van een standpunt.