De Grote Ontmaskering!!! (13/12)

Toevallig stuitte ik vandaag op een discussie over een column van Aleid Truijens, waarin ik zelf ook participeerde. Een discussie was het eigenlijk niet echt, want het ging over alles behalve mijn argumenten. Steeds werden er andere zaken bijgehaald: van de kredietcrisis tot mijn ontmaskering. Ik bleek niet ik te zijn, maar iemand anders.
Een kleine bloemlezing (en de hele discussie leest u hier):

“Oei, het zit u blijkbaar wel heel erg hoog. Ik heb niet alles doorgelezen, maar ik zou het willen afraden elke chargering die een columnist doet, elke woordkeus die poogt een persoon of groep mensen te typeren, als een persoonlijke aanval te zien.”

“Altijd fijn om iemand er bij te hebben die enkel verstandige en feitelijk onderbouwde uitspraken doet. Zoals bijvoorbeeld over de 'azijnsite' van BON en 'geenstijl voor veertigers'. Kunt u nog even aangeven welk wetenschappelijk onderzoek tot deze kwalificaties is gekomen?” Ik had me verbaasd over de scheldpartijen richting mijn persoon op de site van BON. Vandaar de term azijnsite. Was kennelijk tegen het zere been. Op de BON-site verscheen een paar dagen later een reactie die onbedoeld precies illustreerde wat ik bedoelde met 'azijnsite'

Volgens Truijens drong het “dit jaar drong het tot de allerhardste eikenhouten hoofden door dat er iets grondig mis is met de kwaliteit van het onderwijs.” Ik las dat jaar toch echt iets anders en somde daarom wat wetenschappers op die een heel ander geluid lieten horen: prof. Boersma, prof. Eijkelhof, prof. Ellermeijer, prof. De Glopper, prof. Goedhart, prof. Van den Heuvel-Panhuizen, prof. De Lange, prof. Van Maanen, prof. Martens, prof. Pilot, prof. Scheerens, prof. Simons, prof. Stapel, prof. Van Streun, prof. Treffers, prof. Vermunt, prof. Wubbels, prof. Zwaneveld, prof. Van den Akker. Weer fout!
“Gelukkig zijn de mensen niet helemaal gek, en hebben ze door dat je geen professor (zie reactie Ritzen; zoek voor de lol eens uit waarin die lui eigenlijk professor zijn) hoeft te zijn om in te zien dat ons niveau van lezen, schrijven en rekenen verschrikkelijk is gezakt.”

Hij kreeg bijval van een (aardig) BON-bestuurslid, die bij soort zaken een charmeoffensief hanteert: "(…) Maar als het middel doel wordt, welke indruk ik zo langzamerhand krijg van de reacties van Ron, haak ik af. De lengte van een lijst met hoogleraren van welke naam dan ook hoeft niet per se iets met waarheid te maken te hebben, noch met het tegenovergestelde."

Ik reageerde daarop met de mededeling dat het niet om het rijtje of het aantal profs ging. Het ging erom aan te tonen dat er, anders dan Truijens beweert, geen volledige consensus bestaat over de slechte kwaliteit van het onderwijs. Alleen horen we het andere stemgeluid in de media niet meer. Dat was mijn punt. Niet meer en niet minder.

Overtuigend was dat allemaal niet: “Wat een woordenbrei... verpleegkundigen en artsen moeten nu bijles krijgen zodat er geen slachtoffers vallen. Need I say more ????” Persoonlijk dacht ik van wel, want de reageerder zei inhoudelijk helemaal niets.

Ook die reactie viel niet in goede aarde. De reageerder leek vervolgens zo hard op haar toetsenbord te timmeren, dat zowel haar uitroeptoest, puntjestoets als haar vraagtekentoets vasthing: “U (ik dus, Ritzen) lijkt op een van die mensen die een jaar geleden riepen dat er financieel niets aan de hand was. (Terwijl iedereen het wel aanvoelde...en velen het wisten ). Zo is het ook met het onderwijs. We weten dat het mis is, het hoeft alleen nog goed mis te gaan. En die tijd komt nu zo langzamerhand aan... want de eerste generatie CGO ...
Voor mij is dit alles geen vraag meer ( en voor mij hoeft U al die haarslpijterij niet op te schrijven)... gewoon even boerenverstand gebruiken en om je heen kijken.
Heb ik verstand van zaken???? Ik weet het niet, heb wel 30 jaren op de werkvloer gestaan en heb het zien gebeuren. En wat ik zag: daar werd ik niet blij van!!!
En dan spreek ik niet over de lln., want die zijn niet zoveel veranderd, maar wel over allerlei faciliterende zaken in het primaire onderwijsproces. Ik heb ze alleen achteruit zien gaan. Grotere klassen, meer computers, maar vervolgens geen verzorging ervan, zodat je je er maar mee redt!!.
Ik krijg het idee dat U totaal niet weet waarover u praat. U heeft het over een onderzoekje zus en een aandachtspuntje daar... Pardon..wat betekent dat op de werkvloer??? U kunt zich straks gaan aansluiten bij totaal schaamteloze bankdirecteuren die het ook niet hebben geweten!!!! Wie maakt wie hier nu iets wijs meneer Ron Ritzen.????”
Tien keer het vraagteken; negen keer het uitroepenteken en zes keer de Celine-puntjes!!! Het kan dan ook niet anders… dan dat ik er… naast zit!!!??? Toch!!??? Het lijkt erop dat mensen denken dat een argument sterker wordt als je maar een fiks aantal uitroepen- en vraagtekens gebruikt.

Uiteindelijk werd ik genadeloos ontmaskerd door een anonieme reageerder: “Wie bent u eigenlijk, en wat is uw functie? Uw onderwijswereldbeeld lijkt veel meer op die van een bestuurder /onderwijsmanager dan van een docent! Gooi af dat masker Ron, en toon uw ware gezicht!”

De ontmaskering ging onverbiddelijk door. Zelfs mijn familie werd erbij gesleept: “Overigens: is uw achternaam wel uw werkelijke naam? Was Ritzen niet in een grijs verleden een dappere minister van onderwijs met veel "vernieuwingen" in zijn pakket? Het zou mij niet verbazen als uzelf een pseudoniem gebruikt!”
Overigens werd het vorstelijk jaarsalaris van Jo Ritzen al eerder aan mij toegeschreven.

Kortom, de toon en de verwijten vielen wel mee. Over de inhoudelijke discussie kan ik niet veel meedelen, want die was er niet of nauwelijks.